40.000 rogalendinger har svart

Hittil har NRKs valgomat blitt gjennomført 40.000 ganger i Rogaland, og eiendomsskatt er ett av temanene som engasjerer mest.

Video Endrer parti etter valgomat-test
Foto: Nyhetsspiller

Eiendomsskatten engasjerer

I Bjerkreim er de ifølge Valgomaten blant annet opptatt av at kommunen skal fjerne eiendomsskatten. Det temaet engasjerer også befolkningen i Bokn, Randaberg, Sauda, Sola, Stavanger, Suldal, Time, Tysvær, Utsira og Vindafjord.

Høyhus i Hå?

Høyhuset
Foto: Arild Espeland / NRK

I Hå kommune er det gjennomført drøyt 13.000 valgomater. Ett av temaene som engasjerer i Jærkommunen er et eventuelt høyhus, på høyde med signalbygget på Bryne. Her svarer 27 prosent at dette er svært viktig, mens 42 prosent er svært uening i påstanden.

Vil ha egne bussveier

Bybanen i Stavanger
Foto: Illustrasjon

Hittil har NRKs valgomat blitt gjennomført 40.000 ganger i Rogaland - bare i Stavanger har det blitt gjennomført 15.000 valgomater.

I oljebyen svarer flere at Stavanger kommune må prioritere egne bussveier, og ikke vente på bybanen for å løse køproblemene i rushtrafikken.

15.000 gjennomførte valgomater i Stavanger er ikke et representativt utvalg av befolkningen, men sier noe om tendensene i byen.

NRK har laget 429 ulike valgomater i forbindelse med kommunevalget; én valgomat per kommune i landet. Hittil har valgomatene blitt gjennomført 502 000 ganger. Valgomaten er ikke en meningsmåling: Samme person kan ha gjennomført valgomaten flere ganger, og personene som har tatt valgomaten er heller ikke representative for alle velgerne. NRK lager ingen informasjon om IP-adresser, datamaskinnavn eller annen informasjon som kan identifisere enkeltpersoner.