Vaklende vestlandsregion

Dagen etter at avtalen om Vestlandsregionen ble underskrevet, er det politiske Rogaland delt i to om avtalen skal godkjennes eller ikke.

Dagen etter at avtalen om Vestlandsregionen ble underskrevet, er det politiske Rogaland delt i to om avtalen skal godkjennes eller ikke.

Det politiske Rogaland er delt om den nye Vestlandsregionen.

Torsdag ble intensjonsavtalen om en vestlandsregion bestående av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane signert. Dagen derpå er stemningen avmålt i fylkestinget i Rogaland, og det går mot et nei til avtalen.

Hastverket med å knytte seg nærmere Bergen er totalt fraværende for gruppeleder i SV, Heidi Bjerga.

– For oss i SV så er det viktig med nærhet mellom folkevalgte og innbyggere. En stor region vil definitivt ikke bidra til den nærheten. Tvert imot - den vil bli svekket, sier hun.

Samtidig er fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal fra Krf, like klar på at hun har fremforhandlet en god god avtale.

– Det er den beste avtalen jeg kan få til for den nye vestlandsregionen, sier hun.

Heidi Bjerga

Gruppeleder i Rogaland SV, Heidi Bjerga, vil ikke støtte avtalen om Vestlandsregionen, før oppgavene eventuelt ligger klare.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Fem mot tre

Fylkespartiene Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet er fremdeles positive til storregionen, slik avtalen ser ut nå.

På den andre siden står Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre, Høyre og Sosialistisk Venstreparti. De er alle imot.

Bjerga i SV kan åpne for en større region, men ikke på vilkårene som ligger til grunn i dag.

Regjeringen ikke vil gi den nye regionen nye oppgaver, slik som eksempelvis ansvaret for sykehusene.

– Vi kan vurdere en annen regionsstørrelse, hvis vi får reelle større oppgaver overført fra staten. Det ligger ikke inne i det hele tatt. Vi har ikke fått noen oppgaver overført fra staten foreløpig og det vil vi ikke få før etter vi eventuelt har vedtatt sammenslåing, sier Bjerga.

Solveig Ege Tengesdal

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (Krf), mener hun har fremforhandlet en god avtale.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Et viktig premiss

Fylkestinget i Rogaland må altså si ja til en ny region, allerede før arbeidsoppgavene er klare. Fylkesordfører Tengesdal medgir at Bjergas poeng er et vanskelig punkt.

– Det er helt avgjørende for at vi kan tenke på en så stor region som dette, sier hun.

Og hvis dere ikke får det, så ryker avtalen?

– Premissene er i hvert fall endret i forhold til utgangspunktet vi hadde da vi startet arbeidet, sier Tengesdal.