Uvær endrer ferjeanløp

På grunn av værforholdene går ferjene over Boknafjorden til reservekaien Hanasand og ikke til Mortavika. Dette gjelder ferjesambandet på E39 mellom Mortavika og Arsvågen.