Hopp til innhold

Camilla og mor kan miste støtten til bilen

Mange utviklingshemmede og døvblinde kan miste støtten de i dag får til bil. Regjeringen vil fjerne støtten til dem som ikke bruker bil i forbindelse med jobb eller utdanning.

Utviklingshemmede kan miste støtte til bil

Grete Muller og datteren Camilla bruker bilen til og fra dagsenter og fritidsaktiviteter.

– Kom Camilla, nå skal vi gå hjem.

Camillas mor, Grete Müller, henter datteren på dagsenteret i Haugesund. Camilla har en alvorlig utviklingshemming som gjør at hun må kjøres i bil dit hun skal.

Moren har fått støtte fra staten for å kjøpe bilen. Den blir brukt mye.

– Hun blir kjørt til aktivitetssenteret og så blir hun hentet med denne bilen. Etter at hun har spist middag, så er det jo disse fritidsaktivitetene. Det er ganske nødvendig å ha denne bilen for å kunne delta på disse aktivitetene, sier Müller.

Arve Kambe fnyser av kritikken.

Arve Kambe (H) er leder i arbeids og sosialkomiteen på Stortinget. Han mener at personer som skal få støtte til bil fra staten skal ha et behov for det enten i forbindelse med jobb eller utdanning.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– Folk tar selv stilling til om de vil ha bil

I statsbudsjettet for 2015 vil regjeringen endre på denne støtteordningen. Nå skal døvblindfødte og personer med utviklingshemming bare få støtte til bil dersom de kjører til jobb eller utdanning.

Les også: Foreldre ønsker å beholde spesialavdelinger i skolen

Les også: Psykisk utviklingshemmede får ikke forsvarlige helse- og omsorgstjenester

– Det å ha bil i dag, det er noe som folk selv tar stilling til å ha. Vi mener at skal en få støtte til å ha bil av staten, så bør man ha et behov for det, enten via en funksjonshemning, eller fordi det er et godt tiltak for å komme inn i arbeidslivet, eller ta en utdanning.

Det sier Arve Kambe (H). Han er leder i arbeids og sosialkomiteen på Stortinget.

Grete Muller

Grete Muller frykter at utviklingshemmede blir passive om de mister støtten til bil.

Foto: Thomas Halleland / NRK

– Kan ikke ta seg ut på egen hånd

– Dette er mennesker som ellers ikke vil komme seg ut i samfunnet. De kan ikke ta seg ut på egen hånd.

Det mener Jens Petter Gitlesen som er leder i Norsk forbund for utviklingshemmede.

– Jeg synes det er veldig urettferdig, og det kan føre til at folk blir mye mer ensomme, mye mer passive. slik at man heller må sitte inne enn å delta aktivt, sier Müller.