NRK Meny
Normal

Utslitte sykepleiere

Effektivisering av sykehus gir mer utslitt personell. Nå er strikken tøyd langt nok, mener sykepleierene.

Sist uke fortalte NRK at ventelistene her i landet er mer enn halvert siden staten overtok sykehusene. I Helse Vest er ventelistene redusert fra 214 dager våren 2002 til 73 dager i dag.

Hovedårsaken er mer effektive sykehus, men effektiviseringen har sin pris, utslitte ansatte. Det sier foretakstillitsvalgt for sykepleierne i Helse Stavanger, Wenche Eriksen.

 

Sykehuskorridor
Foto: Scanpix

Flere pasienter

- Sykepleierne springer mye fortere i dag enn for to år siden. De ansatte i helseforetakene har betalt mye av prisen for de økonomiske kravene, som har vært ganske tøffe, sier Eriksen.

Flere pasienter skal behandles og pasientene skal fortere gjennom sykehusene. Effektiviseringen går derfor også utover pasientene, sier Eriksen. På sykehuset er det også flere pasienter enn det er sengeposter til, altså flere pasienter på gangen. 

Utslitte ansatte

En undersøkelse som sykepleierforbundet gjorde i 2004 viser at 62 prosent av sykepleierne mener at arbeidsbelastningen er blitt større. De vil ikke knytte dette direkte opp mot at staten har overtatt sykehusene, men mot et stadig sterkere effektiviseringskrav for å få ned ventelistene.

May-Britt Ågotnes er koordinerende hovedverneombud. Hun får besøk av utslitte ansatte.

- Det som er oppsiktsvekkende er at folk blir yngre og yngre. Unge sykepleiere i 20-års alderen viser tegn til både utbrenthet og utslitthet, og det er bekymringsfult, sier Ågotnes.

Helseplager

Arbeidstilsynet har siden 2004 holdt på med prosjektet «God Vakt» for å kartlegge arbeidsmiljøet på sykehusene. En undersøkelse som ble publisert i desember 2004 viser at hver fjerde sykehusansatt har helseplager som de mener skyldes jobben. 60 prosent mener at det er for mange omorganiseringer og omlegginger på arbeidsplassen.

- Hadde jeg vært eier av en bedrift som har de kravene som helseforetakene har i dag, hadde jeg vært tvunget til å løsne på pengesekken, sier Ågotnes.