NRK Meny
Normal

Utsira trenger mer strøm – må bla opp 16 millioner

For å sikre det rådmannen på Utsira kaller den viktigste næringsetableringen siden 70-tallet, trengs statlige millioner til en ny strømkabel.

Innseiling til Utsira

Utsira kommune må dekke over halvparten av de 29 millionene en ny strømkabel til øya koster.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Utsira laks betyr blant annet ti nye arbeidsplasser og det er ekstremt verdifullt for oss. Det gir oss flere bein å stå på, sier rådmann Bjørn Aadnesen.

Utsira laks planlegger å et landbasert settefiskanlegg på øya i havgapet. Men for at det skal gå an trengs bedre strømforsyning. Løsningen på det er en ny, omtrent 17 kilometer lang sjøkabel.

Kraftselskapet dekker 13 millioner

Prislappen på sjøkabelen som trengs er 29 millioner kroner, viser kostnadsoverslaget fra Haugaland kraft. Kraftselskapet kan ikke ta hele regninga selv, og peker på kommunen og laksebedriften.

– Vi har regler for hvordan vi forholder oss til utbyggere. Haugaland kraft kan dekke 13 millioner, og resten må utbygger, eller den som skal ha strømmen, betale, sier administrerende direktør Olav Linga i Haugaland kraft.

– Det er en langsjø strekning og en spesiell kabel som skal legges. Det er utfordrende. Vi vet også at den kabelen som ligger der i dag har en levetid på ca. femten år til, så dette er en ekstra kabel for å innfri behovet til oppdrettsanlegget, sier Linga.

Vindmøller på Utsira

De to vindmøllene som står på Utsira dekker kun en andel av dagens strømbehov på øya.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Avhengig av hjelp utenfra

Av de 29 millioner kronene en ny sjøkabel vil koste, må altså Utsira kommune, finansiere 16 millioner kroner selv.

– Dette er mye mer enn det Utsira, med vår økonomi, kan håndtere alene, så det er naturlig å tenke at vi trenger litt drahjelp fra storsamfunnet, gjennom fylkesmannen og staten, sier rådmann Bjørn Aadnesen.

Ifølge han har ikke Utsira kommune og Utsira Laks, verken hver for seg eller sammen, råd til å bruke 16 millioner kroner på en ny sjøkabel. Derfor jobbes det med ulike løsninger som innebærer hjelp fra andre.

– Vi er avhengige av hjelp utenfra. Dette er kanskje den viktigste næringsetableringen som har skjedd på Utsira siden sildefisket på 70-tallet, sier han.

Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal har sendt et skriftlig spørsmål om saken til olje og energiminister Tord Lien som hun foreløpig ikke har fått svar på: