Hopp til innhold

Utsetter rettssaken mellom PST og Sandnes Sparebank om mulla Krekar-konto

Påtalemyndigheten har i saken mellom PST og Sandnes Sparebank valgt å trekke seg og utsette saken.

Sandnes Sparebank måtte møte i Sør-Rogaland tingrett etter å ha nektet å vedta en bot på en million kroner fra PST, som mener banken ikke raskt nok stengte en konto i mulla Krekars navn.

En tidligere ansatt og leder av juridisk avdeling i Sandnes Sparebank våren 2020, er nå ansatt ved domstolen.

Denne tidligere ansatte er nevnt flere steder i saksdokumentene uten at PST har valgt å avhøre han. Da de ble kjent med at han nå arbeider ved domstolen, bestemte Påtalemyndigheten at de ville knytte skyldkravet også til han.

Sandnes Sparebank er uenig i utsettelsen fordi de mener den tidligere ansatte ikke har noe med saken å gjøre, og har anket saken inn for lagmannsretten.