Hopp til innhold

Utreder piggdekkgebyr i Stavanger

Stavanger kommune går inn for å utrede innføring av piggdekk-gebyr, om det ikke blir flere piggfrie bilister i byen.

Svevestøv

Hensikten med å redusere bruken av piggdekk er å minske produksjonen av svevestøv.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Flertallet i kommunalstyret for levekår i kommunen gikk i går kveld inn for å utrede innføring av piggdekk-gebyr, om det ikke blir flere piggfrie bilister i byen.

Kommunen setter nå i verk en kampanje og informasjonstiltak for å øke den piggfrie andelen.

– Vi ønsker ikke å innføre piggdekkgebyr slik de har i Bergen, men vi ønsker å få flest mulig til å kjøre med vinterdekk uten pigger. Hvis det viser seg på sikt at vi ikke klarer det kan det være vi må innføre en piggdekkavgift, sier leder i levekårsstyret, Kåre Reiten (H).

I dag er det 72 prosent som kjører med piggfrie dekk i kommunen. Det er litt mindre enn for noen år siden da andelen var oppe i 75 prosent, og langt under målet som er at 85–90 prosent av bilene er utstyrt med piggfrie dekk.

Hensikten med å redusere bruken av piggdekk er å minske produksjonen av svevestøv.

Erfaringene fra andre store byer viser at dersom den piggfrie andelen økes fra 70 prosent til 90 prosent, kan det gi opptil 30 prosent færre støvpartikler.

Kø E39 Motorveien

Bilene står stadig i kø på motorveien fra Stavanger.

Foto: Axelia Larsen / NRK