Utreder nytt CO₂-lager

Statoil skal utrede nytt CO₂-lager på norsk sokkel.
Gassnova har tildelt Statoil oppdraget med å vurdere utbygging av et CO₂-lager på norsk sokkel. Dette blir verdens første lager som kan ta imot CO₂ fra flere industrielle kilder. Lagringsprosjektet inngår som en del av norske myndigheters arbeid for å bygge ut fullskala CO₂-håndtering i Norge.

Flere nyheter fra Rogaland