Utgravingen har startet

Arbeidet med å grave fram et gammelt skipsvrak på Orrestranden er i gang.

Gammelt skipsvrak graves fram på Orrestranden