UTFORKJØRING PÅ E39:

En bil har kjørt utfor veien på toppen av Drangsdalen i Lund. I meldingen fra politiet heter det at ingen er fastklemt, men at skadeomfanget er ukjent.