Utforkjøring på E39 på Tasta

Det har vært et trafikkuhell i sørgående retning rett før Byhaugtunnelen. Politiet har fått melding om at en bil har veltet med en person inne i bilen. Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent.