Samferdelsministeren vil vurdere fire felt Stavanger-Kristiansand

Magnhild Meltveit Kleppa holder døren åpen for å velge det beste og dyreste alternativet for utbygging av veien mellom to av de sterkest voksende regionene i landet.

E39, motorveien

Samferdelsministeren utelukker ikke firefeltsvei mellom Stavanger og Kristiansand. Bildet viser starten på E39 sørover fra Stavanger.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Statens Vegvesen sier kategorisk nei til planene om firefeltsvei på E39 mellom Stavanger og Kristiansand.

Det gjør ikke samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

– Jeg vil ikke avskrive noen alternativer på dette tidspunktet. Statens Vegvesen sier at det beste er en firefelts vei, men det er og absolutt det dyreste, sier Kleppa til NRK.

Les også: Vil ikke ha fire felt sørover fra Ålgård

Les også: Vil ha 30 milliarder vei-kroner

– Hovedveien mellom to sterkt voksende regioner

Tidligere denne uken kom det fram at Vegvesenet anbefaler en løsning med tofeltsvei og midtdelere på E39 sørover fra Ålgård. Vegvesenet anbefaler firefelts motorvei kun på strekningen fra Søgne til Vigeland i Lindesnes.

Samferselsministeren sier at det er mange forsømmelser som fører til at mange nye veiprosjekter skal på plass over hele landet. E39 mellom Stavanger og Kristiansand er likevel en svært viktig strekning.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa understreker at det viktig med høy standard på hovedveien mellom to av de sterkest voksende regionene i Norge.

Foto: Petter Larsson / NRK

– Det er jo hovedveien mellom Stavanger og Kristiansand. Det betyr at det er hovedveien mellom to regioner som er sterkt voksende begge to, sier Kleppa.

I forarbeidet til ny Nasjonal transportplan konkluderer Jernbaneverket og Statens vegvesen med at Stavanger-regionen vil vokse mest i Norge de neste 30 årene.

Jernbanen kan i liten grad avlaste veien

Samferdselsministeren mener utbyggingen av E39 må ses i sammenheng med det som kan gjøres på Sørlandsbanen. Det gjelder både styrkingen av persontrafikk og det å få mer gods over på bane fra vei.

Statens Vegvesen har i sin utredning slått fast at utbygging av jernbane bare i liten grad kan kompensere for veiutbygging på strekningen mellom Stavanger og Kristiansand.

(Artikkelen forttsetter under bildet)

Egersund stasjon

Vegvesenets egne utredninger viser at Sørlaandsbanen bare i liten grad kan avlaste trefikken på veien mellom Stavanger og Kristiansand.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

– De legger som utgangspunkt at veien og jernbanen går i traseer som ligger til dels langt fra hverandre slik det er i dag. Det er noe vi må ta med i vurderingen, mener samferdselsministeren.

Tunneler uten midtdelere

– Beregninger viser at man ikke oppnår noen ekstra samfunnsøkonomisk nytte ved å øke veikvaliteten ytterligere, i forhold til de økte kostnadene, sier prosjektleder Karl Sandsmark i Vegvesenet til Aftenposten.

Det er hovedveien mellom to regioner som er sterkt voksende begge to.

Samferdsminister Magnhild Meltveit Kleppa

På strekningen planlegges det flere tunneler uten midtdeler. Det er nettopp midtdeler som ifølge Vegvesenet bidrar mest til å forhindre dødsulykker.

Les også: Vil ha ferjefri E39 i 2025

– Det som er helt sikkert er at det trengs betydelige forbedringer på den veien som vi har i dag, sier Samferdesleminsteren.

De alternative forslagene til forbedring skal nå ut på høring. Både kommuner, fylkeskommuner og andre instanser skal uttale seg før regjeringen foretar sin prioritering i nasjonal transportplan våren 2013.

Bør E39 mellom Stavanger og Kristiansand bygges ut med fire felt?