NRK Meny
Normal

Utbyggingen i 2011 var ikke nok

Passasjervekst knebler Haugesund lufthavn Karmøy. Både innsjekkingsområdet og utenlandsterminalen må utvides nok en gang.

Tore Lillenes, Haugesund lufthavn, Karmøy

Lufthavnsjef Tore Lillenes foran Haugesund lufthavn.

Foto: Avinor

Passasjerveksten på Haugesund lufthavn Karmøy er så stor at flyplassen rett og slett er for liten. Selv om forrige ombygging og utvidelse som var ferdig i 2011, skulle bøte på problemene, er flyplassledelsen nå i gang med nye utvidelsesplaner. I sommer var det tre måneder med kaos på de mest populære reisedagene.

– Mandag og søndager hjem og torsdager og fredager ut er det kaotisk. I sommer klarte vi ikke å holde alle passasjerene inne i terminalen. De måtte stå i kø utenfor, sier lufthavnsjef Tore Lillenes.

– Har gått ut på dato

I tillegg er utenlandsterminalen for liten til å kunne håndtere to fly ankomster eller avganger samtidig, for da blir både trangt i taxfree, rundt bagasjebåndet og i avgangsterminalen.

– Jeg synes det er for dårlig i forhold til andre. Vi ligger langt etter i forhold til mindre steder som for eksempel Molde. Det ser gammelt ut, er trangt og har gått ut på dato, sier Ulf Bjelland, som ofte reiser fra Karmøy.

Fra 2010 og fram til i år har trafikken økt med om lag fem tusen passasjerer hvert år og når 2013 er omme har 700 tusen passasjerer reist via Haugesund lufthavn Karmøy.

For liten utbygging i 2011

Flyplassen fikk en sårt tiltrengt utbygging og ombygging i 2011, men i ettertid har det vist seg at denne utvidelsen ikke har tatt høyde for trafikkveksten. Derfor er Lillenes nå i gang med å planlegge en ny utvidelse.

– I ankomstområdet, gate og taxfree på flysiden har vi muligheter. Der går det nok an å finne gode løsninger hvis finansieringen er på plass. For å kunne utvide innsjekkingsområdet må vi nok benytte arealet ut mot fortau og kjørebane, så det kan bli litt omfattende. Vi må kanskje gjøre noe med logistikk for biler i tillegg, sier Lillenes.

Men utvidelsen trengs fort, i hvert fall når sommersesongen begynner.

– Vi ser for oss at vi må få til noe midlertidig allerede til sesongen neste år, mens vi tenker mer permanente løsninger for 2015, sier lufthavnsjefen.