Bønder vil selge jorda

Halvparten av bøndene i Vatne-Svilandområdet har sagt ja til å selge areal til Sandnes Tomteselskap.

Vatne i Sandnes
Foto: Nyhetsspiller / NRK

Det seier dagleg leder i tomteselskapet, Torgeir Ravndal.

- Noen avtaler er inngått for en tid tilbake, noen er nye, sier Ravndal.

Sandnes kommune vil bygge boliger til rundt 30.000 personer og samtidig legge forholdene til rette for en fremtidig bybane i omådet.

Ordfører Norunn Østraat Koksvik har sympati med de som ikke vil selge, og sier hun håper det kan bli enighet uten å måte tvangsselge jordbruksareal.

Forstålig

-Det er forstålig at noen ikke vil selge, men det er langt frem , sier Koksvik.

Da Hana skole ble bygd var prisen kommunen tilbød grunneierne for jorbruksarealet som gikk med lav og det førte til rettsak. Den saken vant grunneierne og fikk en pris som var over 200 kroner mer pr. kvadratmeter.

Vil fortsette

De bøndene som har inngått kjøpsavtale med kommunen er bønder som enten vil trappe ned selv eller fordi ingen etterkommere i familien vil ta over gårdsdriften. Men for bonde Sverre Vatne er det ikke tilfelle. Han vil fortsette.

- Jeg vil ikke selge gården og vil kjempe for å beholde matjorden. Det har vi plikt til å gjøre, sier Vatne.


..