NRK Meny
Normal

Det blir bompenger på Jæren, men ingen vet hvor pengene skal brukes

Politikerne har sagt ja til bomring på Jæren. Men ingen vet hvilke veier som skal prioriteres, hvor bomstasjonene skal stå, eller hvor mye det skal koste å passere dem.

Lang kø på fv 44 på Kåsen

Alt i dag er det lange køer på fylkesveg 44 på Kåsen i rushtida. En egen bomring på Jæren skal rette på det.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

I mange år har folk på Jæren betalt bompenger på vei til Nord-Jæren, men de synes de har fått lite igjen.

– Det er ikke mye som har skjedd de siste 30 åra, sier Time-ordfører Reinert Kverneland.

Derfor har flertallet i Klepp, Time og Hå kommunestyrer sagt ja til en egen bompengepakke på Jæren, i tillegg til pakken som skal finansiere kollektivtrafikk på Nord-Jæren.

– Eneste mulighet

Reinert Kverneland

Ordfører Reinert Kverneland vil ha bompenger til veier på Jæren.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Ingen er vel glad i bompenger. Men slik vi ser det, er det den eneste måten å få finansiert noen veier på Jæren. Ellers må vi bare betale i bypakken, uten å få noe igjen selv, sier Kverneland.

Han understreker at han unner Nord-Jæren det de får, men mener at også Jæren har store behov.

– I dag er det køer over alt i rushtiden, og hvis vi ikke gjør noe, blir det bare flere innbyggere og flere biler, og vi kommer ingen vei, legger han til.

– For mange spørsmålstegn

Men bortsett fra at en egen bomring på Jæren skal skaffe penger til veier i de tre kommunene, står usikkerhetsmomentene i kø.

Først nå starter diskusjonen om hvilke veier som skal prioriteres, hvor bomstasjonene skal stå og hvor mye det skal koste å passere dem

Det har fått Senterpartiet til å si nei til en egen pakke for Jæren.

– Vi mener det er for mange spørsmålstegn, sier Geir Pollestad. Han er både stortingsrepresentant og sitter i kommunestyret i Time.

Geir Pollestad

Geir Pollestad sitter både på Stortinget og i Time kommunestyre for Senterpartiet.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Jæren og Nord-Jæren er ett bo- og arbeidsmarkedsområde, og da bør en ha en bomring som regulerer det, og som bygger ut prosjekter i hele området, sier han.

Først i slutten av oktober skal Statens vegvesen sette seg ned sammen med kommunene og fylket og starte diskusjonen om hva det som har fått navnet Utbyggingspakke Jæren, skal inneholde.

Ordførerne på Jæren er enige om at fylkesveg 44 mellom Klepp og Bryne, ny veg forbi Orstad og Kverneland og Buevegen fra Varhaug til E39 skal prioriteres.

Biler nok på Jæren?

Spørsmålet er om det er biler nok på Jæren til å få råd til alt dette. Tall fra Statens vegvesen viser at det i august måned i år kjørte i gjennomsnitt ca.15.500 biler gjennom Kleppetunnelen i døgnet. Det er det mest trafikkerte tellepunktet på Jæren. Til sammenligning var trafikken på Forus i Stavanger 58.000 biler.

Ordfører Ane Mari Braut Nese i Klepp tror likevel trafikken på Jæren er stor nok.

Ane Mari Braut Nese

Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese mener det er trafikkgrunnlag nok til en bomring på Jæren.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Med samme bompengetakster som er foreslått på Nord-Jæren, kan en bomring på Jæren innkassere rundt 2,5 milliarder kroner i løpet av 15 år. Det er tall også fylkessamferdselssjefen har gått god for sier hun.

– Det er ganske mye i forhold til de prosjektene vi kikker på, sier hun.

Samtidig er det heller ikke klart om takstene på Jæren blir de samme som på Nord-Jæren.

– Det skal vi også diskutere. Det blir også galt hvis vi tar inn mer penger enn vi kan bruke, sier Braut Nese.

Også Time-ordfører Reinert Kverneland tror trafikkgrunnlaget blir stort nok, men han er ikke helt sikker.

– Vi har mye billigere prosjekter enn de har laget til innover på Nord-Jæren, men det blir dyrt. Og vi har ennå ikke fått på bordet om det er trafikk nok, sier han.

Geir Pollestad i Senterpartiet tror derimot det skal bli vanskelig å få til en egen bomring for Jæren.

Bomring

Jæren har for mange veier til at det er mulig å fange opp interntrafikken med bomstasjoner, mener Senterpartiet.

Foto: Torunn Westvik Tørneng / NRK

– Det vil være tilnærma umulig å få til en bomring som skal fange opp interntrafikken på Jæren. Til det er det for få biler og for mange veier, sier han.

Tviler på godkjenning i Stortinget

Han tror også at det kan bli dyrere enn det smaker å få inn bompengene, og at det kan gjøre det vanskelig å få en slik pakke gjennom Stortinget der den må godkjennes.

– Der har en vært veldig opptatt av å få ned innkrevingskostnadene. Jeg håper i det lengste at jeg tar feil, og at det lar seg gjøre å finne en løsning, men pr. i dag har en ingen garanti for det, sier han.

Har angrefrist

Og også kommunene har en angrefrist. Vegsenets utredning er venta å være klar til sommeren, og den skal så til ny behandling i kommunene.

– Da har vi muligheten til å si at nei, dette blir så dårlig at vi ikke vil ha det. Men da må vi jo bare fortsette å betale når vi kommer til Sandnes og Forus og Sola, uten å få noe igjen her ute, sier Time-ordfører Reinert Kverneland