Usikker på beredskap i en større kommune

Ordfører Mons Skrettingland mener det kunne vært vanskeligere å håndtere flommen som rammet Vigrestad, dersom bygda hadde vært en del av en større kommune.

Mons Skrettingland

Ordfører Mons Skrettingland er ikke sikker på at kommunen hadde taklet flommen like bra dersom den hadde vært større.

Foto: Hanne Høyland / NRK

– Det er ikke noe argument at vi trenger en stor kommune for å få ting til å fungere, sier Hå-ordfører Mons Skrettingland (H).

I august i fjor ble den sørlige deler av Hå rammet av en overraskende storflom. I ettertid konkluderer ordføreren med at kommunen håndterte situasjonen på en god måte.

– Hver enkelt person i hver etat var drilla på dette. De visste nøyaktig hva de skulle gjøre, uten at vi trengte å ha de store møtene på rådhuset for å ta beslutninger, sier Skrettingland.

– Mer spredt ansvar i en storkommune

Akkurat det tror han at kunne blitt mer problematisk dersom Hå hadde vært en storkommune.

– I en større kommune er det nok vanskeligere å få den enkelte til å ta ansvar, sier Høyre-ordføreren.

Store skader etter flommen

ARKIVVIDEO (13.08.2014): Ordfører i Hå, Mons Skrettingland, ved gang- og sykkelbrua som ble ødelagt i flommen.

Utredningsleder Erik Furevik i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap jobber med den kommunale beredskapen. Selv om han også ser fordeler med at alle kjenner alle, mener han at fordelene er langt flere med å ha større kommuner.

Erik Furevik

Erik Furevik, utredningsleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Foto: Mari Friestad / NRK

– En liten kommune med få ansatte mangler apparatet som trengs for å gjennomføre forebyggende tiltak. Når en hendelse inntreffer, er det flere å spille på i alle ledd, også i ettertid når en skal lære av det, sier Furevik.

– Men når det smeller – klarer en å reagere like raskt når en har en større kommune?

– På de store, uventa hendelsene, er det åpenbart at det lille samfunnet må spille på storsamfunnets ressurser. Det kan i dette tilfellet være en større kommune.

Ikke imot kommunesammenslåing

Selv om Høyre-ordføreren i Hå trekker fram det han mener er klare fordeler med å beholde dagens kommune, vil han ikke bli stemplet som motstander av regjeringens planer om kommunesammenslåing.

– Den debatten vil jeg ikke ta nå, men jeg tror nok at flommen i Hå viste en del av kvalitetene med kommuner av en slik størrelse, sier han.

Store nedbørsmengder skapte kaos i Hå i dag.

ARKIVVIDEO (07.08.2014): Ingen vet hvor mange boliger og bedrifter som ble skadet i flommen i Hå.