Uriktige opplysninger om næringen

Dyrevernalliansen har sendt brev til en rekke ordførere der de oppfordrer til styrt avviklingen av pelsdyrnæringen skriver Nationen. Kommunikasjonsef i Norges Pelsdyralslag, Guri Wormdahl, reagerer kraftig på dette fordi hun mener innholdet i brevet har flere alvorlige feil. Også flere ordførere har reagert på innholdet i brevet.

Axel Herman Holt med mink
Foto: Thor Olav Moen