Normal

Urettferdig matleveringstilbud for eldre

Pensjonistleder Marit Arnesen Mong mener eldre i Egersund bør få abonnere på matlevering. – Jeg forstår ikke hvorfor det skal være så vanskelig, jeg er villig til å betale det som det koster, sier hun.

Marit Arnesen Mong
Foto: Øystein Ellingsen/NRK

Marit Arnesen Mong er oppgitt over at matlevering ikke er et lavterskeltilbud for eldre i Egersund. Hun er pensjonistleder i Fagforbundet Dalane og representerer 400 eldre.

– Jeg reagerer på det at vi skal bo hjemme så lenge som mulig, det vil jo kommunen, men hvis jeg synes det ikke er så lett å lage middag selv, da blir det vanskelig. Jeg er villig til å betale det det koster, så da spør jeg hvorfor skal det være så vanskelig, sier hun.

Leverer til noen

– Vi tar faglige vurdering på hvem som skal få tilkjørt mat daglig, sier kommunalsjef Nina Bolme Steinsholt for helse og omsorg i Egersund.

Nina Bolme Steinsholt

Nina Bolme Steinsholt er kommunalsjef for helse og omsorg i Eigersund.

Foto: Øystein Ellingsen/NRK

Vurderingen går på om den enkelte har behov for ernæringsmessig hjelp eller kognitiv svikt som tilsier at de har behov for å få mat levert.

– Vi spør alltid om de kan kjøpe seg ferdig mat eller få den levert fra butikk, sier Steinsholt.

Matabonnement

Klepp og Time kommune på Jæren har felles kjøkken ved Kleppheimen. Der kan eldre abonnere på middagslevering. Et lavterskeltilbud, forklarer tjenesteleder Ingeborg Hafsø i hjemmetjenesten i Time.

Ingeborg Hafsø

Ingeborg Havsø, leder for hjemmetjenestene i Time kommune.

Foto: Øystein Ellingsen/NRK

– I Time har vi fokus på ernæring. Hvis vi er ute for å sjekke om noen trenger hjemmesykepleie, så er det en av de tingene vi informerer om, at det finnes en ordning som de kan abonnere på, sier hun.

– Kan en si at det er et lavterskeltilbud?

– Ja, vi ser på det som et forebyggende tiltak for at folk skal kunne bo lenger hjemme, sier Hafsø.

Hun har vært ansatt som tjenesteleder i Time kommune siden 2008 og har aldri gitt avslag på søknad om å få middag levert hjem.

– Skal se på saken

Åshild Bakken

Åshild Bakken (A) er leder for felles brukerutvalg i Eigersund.

Foto: Øystein Ellingsen/NRK

Nå vil felles brukerutvalg i Egersund be om en redegjørelse for hvorfor terskelen for å abonnere på middag for eldre i kommunen er så høy.

– Ut ifra de svarene vi da får så vil vi eventuelt be om en politisk sak. Det har vært mye fokus på at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig og da må vi også legge til rette for at de skal ha muligheten til det. Hvis matombringing er en del av det tilbudet som gjør at de kanskje kan bo lenger hjemme, så vil selvfølgelig det være en aktuell problemstilling å se på, sier utvalgsleder Åshild Bakken i felles brukerutvalg i Egersund kommune.

Flere nyheter fra Rogaland

Ekstremværet Knud.

«Knud» slo ut nødnettet: – Det er en skandale

Allerede i 2016 viste det seg at nødnettet var sårbart for strømbrudd. Myndighetene lovet bedring, men likevel klappet det sammen under uværet i helgen.