Uregistrerte båter skaper problemer

Har ikke vært registreringsplikt for fritidsbåter i Norge siden 2003.

Fritidsbåter

Hvis det skulle skje en ulykke, så vil en uregistrert fritidsbåt gjøre det vanskelig for politiet å finne ut hvem som var ombord i båten.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

Havnevesenet oppdager stadig uregistrerte båter i de offentlige havneområdene i Rogaland, og nå vil havnedirektør Odd Einar Mæland i Karmsund havnedistrikt ha registreringsplikt for fritidsbåter.

Uregistrerte båter skaper nemlig unødig trøbbel for både havnevesen og politi, sier Mæland.

Har det vært mennesker i båten som ligger på rek?

- Fra tid til annen får vi problemer, sier han. Det kan gjelde båter som er etterlatt, båter som finnes på rek og så videre. Hendelser hvor det er vanskelig og tidkrevende å spore opp faktisk eier for å få avklart om det har skjedd noe.

- I forbindelse med ulykker?

- Ja. Vi bruker unødvendig lang tid for å avklare hvorvidt det har vært mennesker involvert i ulykker, sier Mæland.

Får ikke forsikret uregistrerte båter

Etter 2003 har det ikke vært registreringsplikt for fritidsbåter i Norge.

Regjeringen la for syv år siden ned det offentlige småbåtregisteret, og selv om Redningsselskapet har overtatt, har ikke båteier plikt til å registrere båten.

Informasjonsdirektør Jack Frostad i If Forsikring, sier at både de og alle andre store forsikringsselskaper i Norge nekter å forsikre båter som ikke er registrerte.

- Vi krever registrering av fritidsbåt, slik det var krav om tidligere gjennom lov, sier han.