Uønska skjell funnet på Kvitsøy

Den fremmede arten stillehavsøsters er funnet på Kvitsøy. Dette er en uønska skjellart, som kan fortrenge våre norske skjell.

Stillehavsøsters som er funnet på Kvitsøy
Foto: Per Kristian Austbø

Naturforvalter Per Kristian Austbø hos Fylkesmannen fant skjellet i sommer da han snorklet i fjæresteinene på Kvitsøy.

Seniorforsker Torjan Bodvin i Havforskningsinstituttet bekrefter at det er stillehavsøsters Austbø har funnet..

- Dette er en uønska art i våre farvatn. Den kan fortrenge våre norske skjell, og det er spesielt blåskjell som er mest utsatt, sier Bodvin.

flatøsters og stillehavsøsters

Vanlig østers, flatøsters, til venstre og stillehavsøsters til høyre.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

På vei nordover

Stillehavsøsters er tidligere funnet langs kysten utenfor Kragerø, Lyngør, Arendal og i Oslofjorden. Men det er første gang den er påvist her i Rogaland etter funnet på Kvitsøy. Dette kan tyde på at den er på vei nordover i takt med temperaturstigningen i havet.

LES OGSÅ: Flere funn av fremmed østers

Stillehavsøsters er skjell som vil dekke havbunnen der den etablerer seg, og dermed fortrenge andre skjell. Men havforskerne veit ennå lite om hvilke skader den kan medføre, sier seniorforsker Torjan Bodvin ved Havforskningsintituttet.

Stillehavsøstersen kan stamme fra et oppdrettsanlegg i Limfjorden i Danmark, der larvene har fulgt kyststrømmen nordover.

Uønsket delikatesse funnet på sørlandskysten

Video nsps_upload_2008_10_17_18_36_0_390.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Flere nyheter fra Rogaland