Barnehager unnlater å rapportere skader

De private barnehagene er dårligere til å melde fra om ulykker, enn de kommunale barnehagene er, viser en rapport fra Utdanningsdirektoratet.

Skader i barnehagene

Det går av og til fort for seg i barnehagen, og selv om det ikke så ofte ender med store skader blir det et skrubbsår i ny og ne.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Jeg har slått meg der, i taket, sier Johannes mens han peker opp i Satelitten barnehage i Stavanger.

– Jeg hoppa så høyt at jeg hoppa i taket., fortsetter han.

Sammen med barnehagekameratene Ola og Eilert peker og forteller han om alle gangene de har slått seg.

Hvert år skader om lag ett av ti barn seg i barnehagen, men svært få av skadene er alvorlige. I Stavanger-barnehagene er det så langt i år rapportert inn omlag 130 skader.

– Går ofte utover tenner

– I løpet av et år har vi noen skader, mye skrubbsår og fall. Ofte går det utover tenner, det er nok det som dukker opp hyppigst, sier Elin Tysseland, styrer i Satelitten barnehage i Stavanger.

Skader skal rapporteres, men ikke alle barnehager her i landet rapporterer om ulykker til kommunen sin.

– Det blir en vurdering, hvis barna skal til lege er det alltid rapportering, sier Tysseland.

Ola, Johannes, Eilert

Ola Johannes og Eilert har falt og slått seg noen ganger, men det har stort sett gått bra.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Undersøkelsen viser at de private barnehagene er dårligere enn de kommunale til å gi tilbakemelding skader barn pådrar seg.

– Underrapportering, sier de ansatte selv

De fleste, både kommuneansatte og styrere, mener det er en underrapportering av skader som skjer i barnehagene, ifølge en ny rapport utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Rapporten «Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager» er utgitt i vår av Dronning Mauds Minne Høgskole .

Jørn-Tommy Schjelderup

– Vi trenger en ny tilsynsmyndighet for barnehagene her i landet, mener Jørn-Tommy Schjelderup i Private Barnehagers Landsforbund.

Foto: Frode Antonsen

Alle undersøkte barnehager hadde egne systemer for rapportering av ulykker og uønskede hendelser. Ikke alle rapporterte disse videre til kommunen.

– Barnehagen skal være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap, heter det i Barnehageloven.

Etterlyser ny tilsynsmyndighet

– Jeg har ikke inntrykk av at de private barnehagene er dårlige til å rapportere, sier Jørn-Tommy Schjelderup i Private Barnehagers Landsforbund.

Han forteller at de har en ekstra god forsikring til sine barn, og avgir sine rapporter om skader direkte til forsikringsselskapet.

– Litt av utfordringen er gangen videre i å rapportere til barnehagemyndighetene. Det er litt uavklart hvilken rolle de har. De driver de kommunale barnehagene samtidig som de er barnehagemyndighet. Vi hadde satt stor pris på at regjeringene gjør alvor av det de har sagt om å se på ny tilsynsmyndighet for barnehager, sier Scheldrup.

Elin Tysseland

Eling Tysseland i Satelitten barnehage sier det oftest går utover tenner når barna skader seg i barnehagen.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Johannes blør mye, får han høre av sidekameraten.

– Nei!

– Jo, men du får sår ofte.

– Ja, men det er ikke sår som blør, avviser han.

Og sånne småsår blir ikke rapportert, forteller styreren i barnehagen.

– Vi rapporterer ikke skrubbsår, men vi registrerer de hos oss. Det er klart at hvis ungene har falt og slått seg mange ganger i løpet av tid, så må vi kanskje se på uteforholdene. Men vi kaller ikke skrubbsår for skader, det er en del av hverdagen i barnehagen for små barn, avslutter Tysseland.