Universitetet i Stavanger skal ansette, ikke velge, rektor

Styret for Universitetet i Stavanger (UIS) vedtok onsdag å endre styreformen ved universitetet. I forkant av styremøtet har det vært svært delte meninger om temaet på UIS.

Universitetet i Stavanger

Ved rektorvalget i 2015 var det bare fem prosent av studentene ved Universitetet i Stavanger som deltok.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Jeg stemte for fordi jeg ser store utfordringer med dagens modell, og det at man har en så tung administrativ direktør. Jeg ønsker en mer vitenskapelig ledelse med tydeligere påvirkning både i valg av rektor, dag til dag-saker og ikke minst i innstillingen.

Det sier Amund Thomassen, som er styrerepresentant for studentene ved Universitetet.

Les også: Null interesse for ny rektor

Les også: Vil ansette Høgskolerektor

Han håper styrets beslutning om å ansette rektor fører til at studentene opplever at de får sterkere innflytelse på hvem som blir rektor ved UIS.

Styremøtet ved Universitet i Stavanger

Styret ved Universitetet i Stavanger bestemte onsdag med sju mot fire stemmer at det ikke skal gjennomføres rektorvalg ved UIS i 2018.

Foto: Marit Sofie Strand / NRK

Underskriftsaksjon mot ansettelse

Styret ved Universitetet i Stavanger bestemte onsdag med sju mot fire stemmer at det ikke skal gjennomføres rektorvalg ved UIS i 2018.

Det var de to studentrepresentantene, de fire eksterne styremedlemmene og representanten for de midlertidig ansatte som ønsket å ansette rektor. Rektor, prorektor, representanten for de vitenskapelig ansatte og representanten for teknisk-administrativt ansatte ville fortsette med rektorvalg.

Forslaget som fikk flertall, kom fra direktøren ved Universitetet, John B. Møst. Han vil innføre en ordning med fast tilsatt rektor. Nåværende rektor Marit Boyesen er ifølge Stavanger Aftenblad mot å avvikle rektorvalget ved UIS.

Les også: Gir blaffen i rektorvalg

I forkant av styremøtet onsdag hadde 378 ansatte ved Universitet skrevet under på et opprop der de går mot å innføre ansettelse av rektor.

Stemmer teller ulikt

Ordningen har vært at studenter og ansatte stemmer ved rektorvalget. Ledelsen i studentorganisasjonen StOr mener at en oppslutning på fem prosent blant studentene ved det forrige rektorvalget viser at rektorvalget er utdatert.

Rektor Marit Boyesen

Marit Boyesen ble valgt til rektor ved Universitetet i Stavanger i fjor. Det ble det siste rektorvalget ved UIS.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

De stemmeberettigede er delt i tre grupper og gruppenes stemmer teller ulikt i valget. De vitenskapelig ansattes stemmer teller 57 prosent. Studentenes stemmer teller 25 prosent, mens de teknisk-administrativt ansattes stemmer teller 18 prosent.

Marit Boyesen og hennes prorektorkandidat Dag Husebø fikk i alt 800 stemmer ved det siste valget i november i fjor, mens vel 400 stemte på motkandidaten Einar Marnburg.

Rektorene velges for en periode på tre år. Marit Boysen sitter i stillingen til 2019.