UiS satser på digital eksamen

I løpet av 2017 vil UiS gjennomføre 80 prosent av alle eksamener digitalt.

Universitetet i Stavanger

Allerede i vår vil 40 prosent av alle eksamener ved Universitetet i Stavanger foregå digitalt.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Dette er noe vi har jobbet for siden 2012, så det er godt å se at vi endelig når frem, sier StOr-leder Magne Bartlett.

Lokaler har vært utfordring

I fjor ble kun 17 prosent av eksamener ved UiS gjennomført digitalt, men nå er Universitetet godt i gang med arbeidet for å nå målet sitt.

Veslemøy Hagen

Veslemøy Hagen er utdanningsdirektør ved UiS.

Foto: Joakim Miøen / NRK

– Det har vært utfordringer med at vi ikke har hatt lokaler til å utføre dette. Men fra høsten flytter vi eksamen til lokaler som er bedre tilrettelagt, i nye "Arkivenes hus" på Ullandhaug, sier utdanningsdirektør ved UiS, Veslemøy Hagen.

– Vi har manglet kompetanse i forbindelse med gjennomføring, men det har vi tatt fatt i nå, legger hun til.

– Utdatert å skrive på papir

Studentorganisasjonen er klar på at dette er et steg i riktig retning.

– Det blir mye enklere for studentene å lage en god og oversiktlig eksamensbesvarelse. Men først og fremst så blir det en normalisering. Veldig mange av de studentene som begynner på høyere utdanning har brukt datamaskin på både ungdomsskolen og videregående. Så her henger vi etter, melder Bartlett.

Magne Bartlet

Magne Barlett i studentorganisasjonen.

– Det er på tide å modernisere. I flere av fagene er det helt utdatert å skrive på papir. Det går mye fortere på PC, og man får vist mye mer av sin kunnskap, sier student Toan Le.

Utdanningsdirektør Hagen forsikrer studentene om at de vil holde ord.

– Vi er godt i gang. Allerede i vår vil 40 prosent av alle eksamener foregå digitalt. Vi vil nå målet vårt i løpet av 2017, det her helt klart.