Unge velger vekk oljen – helt naturlig mener Miljøpartiet

Fra 2014 har antall søkere til oljerelaterte studier sunket med 82 prosent.

Oljearbeid på Volve-feltet

Søkere til oljerelaterte studier har falt fra 850 i 2014, til 153 i år.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Nå begynner unge folk å skjønne at det ikke er bankers med jobb i oljenæringen i overskuelig fremtid, sier Anna Kvam, stortingskandidat for MDG i Rogaland.

Ferske tall fra Samordna Opptak viser at søkertallene går ned med 16 prosent fra i fjor, og hele 82 prosent på tre år. Det er et tegn på at ungdom forstår at verden er i ferd med å omstille seg, mener Kvam.

– Dette er oppsiktsvekkende, men ikke overraskende. Ingenting tyder på at oljeprisen skal stabilisere seg på et stabilt høyt nivå igjen. Da er det også grunn til å tro at vi må finne andre ting å leve av, sier hun.

Graf oljestudenter

Langt færre unge søker seg til oljerelaterte studier.

– Uetisk av ministeren

Miljøpartiet mener det må bevilges penger til studieplasser innen fornybar energi, mens de burde nedjusteres i oljerelaterte utdanninger.

– Både fordi det ikke er etterspørsel etter studiene, men også fordi de ikke vil være så relevante som de har vært, sier miljøpolitikeren.

Anna Kvam i Miljøpartiet De Grønne

Anna Kvam, førstekandidat til Stortinget for MDG i Rogaland, tror søkerflukten er et tegn på at unge ser at verden er i omstilling.

Foto: CF-Wesenberg

Hun kritiserer olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp), for sin satsing på rekruttering av unge til studier i petroleumsnæringen.

– Det er uetisk, spesielt av en minister, å oppfordre til å søke seg inn i en bransje som opplever nedgang – og som det er stor fare for at ikke vil kunne gi jobb i framtiden, sier hun.

Søkere til oljestudier 2014-2017

Studie

2014

2015

2016

2017

Petroleumsfag ved NTNU

257 (55)

68 (45)

32 (29)

21 (29)

Ingeniør olje og gass-teknologi HiST/NTNU

44 (24)

18 (24)

30 (24)

Ingeniørfag petroleumsteknologi ved UiS

265 (35)

113 (60)

60 (54)

42 (30)

Petroleumsteknologi UiS

160 (35)

71 (40)

43 (40)

34 (20)

Petroleums og prosessteknologi ved UiB

168 (60)

49 (60)

30 (60)

26 (30)

Totalt

850 (210)

345 (229)

183 (207)

153 (133)

– Trenger alle vi kan få

Terje Søviknes mener olje- og gassnæringen trenger alle de kloke hodene og flinke hendene de kan få, i årene som kommer.

– Vi skal ha 20-25.000 nye inn i næringen, som følge av at folk går av med pensjon og at aktiviteten nå tas opp igjen, sier han.

Statsråden mener de fremdeles har en jobb å gjøre med å vise ungdom at det finnes langsiktige jobbmuligheter i denne sektoren.

Terje Søviknes på Underwater Technology Conference

Olje- og energiminister Terje Søviknes, mener det er mange jobbmuligheter i olje- og gassnæringen i lang tid fremover.

Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

– Vi skal drive med olje og gass i mange tiår fremover. Det er store jobbmuligheter for alle som står i et utdanningsvalg, sier han.

– En særnorsk debatt

Kvam mener det er flere utviklingstrekk som kommer til å føre til en permanent, lav oljepris.

– Den vil måtte konkurrere med fornybar energi. Da kan vi vente oss et mye større og permanent prisfall. Det vil påvirke tilgangen på jobber, sier hun.

Oljeministeren har en annen virkelighetsoppfatning og mener Norge kan nå sine klimamål, uten å avvikle næringen. Derfor mener han det er avgjørende at unge utdanner seg innen olje og gass.

– I Norge har vi fått en veldig særnorsk debatt der man enten er for olje- og gassindustrien, eller er for å redde klima og kloden. Sannheten ligger en plass midt imellom. Vi skal både bygge ut mer fornybar energi og bygge ut olje- og gassvirksomheten i verden, sier han.