Normal

Unge sosialklienter får frammøteplikt

Alle nye unge som søker om økonomisk sosialhjelp i Stavanger, har nå møteplikt og aktivitetsplikt for å ikke miste pengene. Det vedtok flertallet i Stavanger bystyre i går kveld.

Flere må ha sosialhjelp til husleia

For å få sosialhjelp i Stavanger, må ungdom møte opp på sosialkontoret hver morgen. (illustrasjonsfoto)

Foto: Marianne Terjesen / NRK

– Dette gjør vi for å få flest mulig av dem som er på sosialhjelp tilbake i aktivitet, og tilbake i arbeid, sier ordfører Christine Sagen Helgø (H).

Christine Sagen Helgø

Ordførere i Stavanger, Christine Sagen Helgø.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Nå må alle mellom 18 og 30 år som søker om økonomisk sosialhjelp i Stavanger, møte opp hver morgen på sosialkontoret for å bli satt i aktivitet. I takt med den økende arbeidsledigheten, har også utgiftene til økonomisk sosialhjelp skutt i været, spesielt blant de yngre. Drammen har prøvd ut denne modellen, og sparte 17 millioner kroner i utbetalinger på ett år. Også i Stavanger ligger det et økonomisk motiv for å stramme inn reglene for utbetaling av sosialhjelp.

Skal spare og aktivisere

–Det å kreve aktivitet gir en besparelse. Men først og fremst ønsker vi at de som er mottakere av sosialhjelp skal komme tilbake i arbeid, at de skal stå opp, at de skal søke på jobber. Vi setter krav til dem som mottar sosialhjelp, og i ytterste konsekvens kan det bety at de mister sosialhjelpen, sier Sagen Helgø.

Bystyret i Stavanger

Flertallet i Stavanger bystyre vedtok frammøte og aktivitetsplikt for nye, unge sosialhjelpsmottakere.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Men for opposisjonen med Arbeiderpartiet i spissen, ble dette et forslag som gikk for langt i å mistenkeliggjøre dem som har behov for økonomisk hjelp.

– Vi trenger ikke mistenkeliggjøre ungdom. Vi trenger ikke pålegge dem en plikt, vi trenger å gi dem arbeid, sier Arbeiderpartiets Cecilie Bjelland.

Vil ha penger fra regjeringen

Arbeiderpartiet mener flertallspartiene i Stavanger er for passive overfor regjeringen, og mente at bystyre i går skulle vedta at ordføreren skulle henvende seg til Oslo for penger til nye tiltak.

–Det viktigste nå, er at vi kan møte alle de ungdommene som er ledige, med tilbud om jobb. Derfor var vårt forslag at vi må kreve å få tiltakspakke fra regjeringen. Vi har identifisert 600 millioner kroner i prosjekter som kan begynne i morgen, så nå er det bare på tide å få de pengene, sier Bjelland.

Ordføreren ser ikke motsetningen mellom de to tiltakene.

–Det har vi allerede stemt for i formannskapet. Jeg synes Aps forslag er noe vi selvfølgelig jobber for hele tiden, det på skaffe arbeidsplasser er helt nødvendig for at vi skal kunne gi dem som må stå opp om morgenen, og som må gå å melde seg, noe å drive med, sier Sagen Helgø.