Ledigheten blant unge er nesten doblet

NAV-direktøren er svært bekymret over utviklingen.

Nav kølapp

Nesten 2400 unge under 29 år er nå arbeidsledige i Rogaland. Det er tusen flere enn for ett år siden.

Foto: NRK

Nesten 2400 unge under 29 år er nå arbeidsledige i Rogaland. Det er tusen flere enn for ett år siden.

I aldersgruppen 20 til 24 år har ledighetene økt med hele 87 prosent det siste året.

Truls Nordahl, direktør i NAV i Rogaland, mener dette er særlig bekymringsfullt.

–For å begrense veksten i ledigheten er det viktig at flere aktører spiller på lag. Omstillingsnivå i bedriftene, oppfølging og bruk av arbeidsmarkedstiltak i NAV, samt tett samarbeid med utdanningsinstitusjoner vil ha betydning for hvordan vi lykkes, sier Nordahl.

Totalt er det i januar registert vel 6500 personer som er helt ledige i Rogaland. Det er 1425 flere ledige enn i forrige måned.

Ledigheten i Rogaland er nå 2,8 prosent av hele arbeidsstyrken. det er noe lavere enn ledigheten på landsbasis som er på 3,3 prosent.

Mange ledige stillinger

I januar kom det til nesten 2700 nye ledige stillinger i Rogaland. Det er en økning på vel 1400 siden forrige måned.

De fleste nye stillingene kom innen ingeniør og IKT- fag og innen helse, pleie- og omsorgsyrker.

– Selv om det er sterk vekst i arbeidsledigheten ser vi at det er mange ledige stillinger. Uavhengig av yrkesbakgrunn så er det ledige stillinger å søke på i alle næringer, sier Nordahl.

Ledigheten øker mest i sørfylket

Det siste året er arbeidsledigheten i Sandnes, på Jæren og i Dalane nesten doblet. I Stavanger-regionen har den okt med 80 prosent, mens økningen i arbeidsledigheten i nordfylket bare er på 45 prosent.

Likevel er den registerte ledigheten høyst i nordfylket. Haugesund kommune har fylkets høyeste arbeidsledighet. Her er 4,2 prosent av arbeidsstyrken registrert som ledige.

Den laveste ledigheten i fylket finner vi i Sauda med 1,6 prosent, og Suldal med 1,3 prosent.

Flere nyheter fra Rogaland