Borgerlige ungdomspartier kuppet parolemøtet i Stavanger

Årets kvinnedagstog i Stavanger blir uten parolene «Stopp pornokulturen» og «Seks timers arbeidsdag». Det sørget de borgerlige ungdomspartiene for.

Kvinnedagen 8. mars

Kvinnedagen 8. mars markeres ved tog og paroler. I år blir parolene litt anderledes.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Sofie Braut Bache

Sofie Braut Bache, bystyrerepresentant for Venstre i Stavanger.

Foto: Eirin Larsen / NRK

I går inntok 20 ungdommer, fem av dem gutter, fra Unge Høyre, Unge Venstre i tillegg til AUF og Rød Ungdom parolemøtet til 8. mars-komiteen i Stavanger. Den borgerlige fløyen sørget for at det i år ikke blir paroler om pornoforbud og 6-timersdag i 8. mars-toget.

 • Les alle innsendte paroleforslag nederst i saken

– Jeg vil ikke si at det er et kupp. Da ville vi fått inn våre fanesaker på parolene. Det har vi ikke gjort. Det vi har kommet frem til er saker som de fleste jenter og gutter kan stille seg under, sier venstrepolitiker Sofie Braut Bache til NRK.

Parolemøtet i Stavanger var et flott og forenende møte med bredt fokus på kvinnekamp.

Sarah Stephanie Skjoldevik, Europeisk Ungdom, Unge Høyre (Twitter))

– Begge sider svelget noen kameler

– Det er et veldig spesielt år i år med hundre års stemmerettsjubileum. Jeg tror det hadde veldig mye å si for Ottar-damene og for oss. Jeg er veldig glad for at vi klarte å bli enige, sier hun.

I Bergen ble det en voldsom krangel da Unge Venstre møtte opp for å få inn parole nummer 17, «Nei til menneskehandel! – Fjern sexkjøpsloven!» I Stavanger ble møtet gjennomført uten dramatikk.

– Det som jeg tror gikk litt galt i Bergen var at de gikk aktivt inn for å få til veldig mye på veldig kort tid. Vi har fokusert på å jobbe med det vi har. Unge Venstre sendte ikke inn noen paroleforslag. Det eneste som kom fra Høyresiden var parolen "Stopp kvotering" og den kom ikke med. Jeg tror vi svelget noen kameler på begge sider. Det var derfor det gikk fint, sier Braut Bache.

Likestilling

8. mars tog i Oslo i fjor.

Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix

Parolemøte i Stavanger: Det er så mange saker som er viktigere å ha enn "nei til privatisering" på 8. Mars.

Vanja Krüger Skogen, Unge Venstre (Twitter)

– Overrasket og overveldet

– Vi ble overveldet, vi som har vært med hele tiden. Møtet måtte starte med å finne et større møterom, sier Turid Kalvig Sola i 8. mars-komiteen i Stavanger.

Dette, og overraskelsen over de mange fremmøtte, gjorde møtet litt kaotisk i starten. Etter hvert ble det imidlertid gode diskusjoner, ifølge henne.

– Meningene sprikte ganske mye, men vi var også enige om mange ting vi kanskje ikke hadde tenkt at både venstre- og høyresiden kunne være enige om.

Hun er ikke enig i at ungdomspartiene kuppet møtet og avstemningen over hvilke paroler 8. mars-toget skal bestå av.

– Men enkelte paroler hadde nok vært annerledes hvis ikke ungdommene hadde kommet, sier hun.

Dagens parolemøte i Stavanger beskrevet med ett ord: suksess! Rogaland Unge Høyre og Unge Venstre fikk gjennomslag for en blokknøytral markering. Historisk!

Alexander Stokkebø, Unge Høyre og Europeisk ungdom (Twitter)

Netthets, voldtekt og støtte til Indiske kvinner

Dermed ble parolene mot porno og for seks timers arbeidsdag strøket.

– Jeg tror det var litt tungt for dem å svelge akkurat de to der, men det så ut som at de tok det ganske greit på møtet i hvert fall og da tror jeg det skal gå greit for de fleste, sier hun.

Årets paroler blir dermed preget av mindre sosialisme enn tidligere, men de viktigste kvinnesakene består.

– Vi tar opp viktige saker som netthets, som har vært veldig aktuelt i det siste, vi snakker om voldtekt og hendelsen i India. Vi har litt internasjonalt, aktuelt og tradisjonelle kvinnesaker, sier Braut Bache.

Årets paroler i Stavanger

 • Kamp mot all kvinneundertrykking – for full kvinnefrigjøring (fast)
 • Stopp voldtekt! Nei er nei
 • Kvinner kan lede
 • Rettferdighet i asylpolitikken
 • Feminisme = kampen om likhet for loven
 • Stopp kvinnehets på nett – bruk nettvett
 • Sats på fremtiden – styrk barnehagene
 • Hele lønna – halve makta – likelønn nå!
 • Forsvar velferdsstaten
 • Støtt våre søstre i India
 • FN-resolusjon 1325: Styrk kvinners deltakelse i fred og sikkerhetsspørsmål

Innsendte paroleforslag 2013

 • Kvinner kan lede – innsender Marius Corneliussen – Stavanger AUF
 • Rettferdighet i asylpolitikken–innsender Solveig Nårstad – RIA (Rettferdighet i Asylpolitikken)
 • Internasjonal kvinneliga for fred og frihet arbeider for FN resolusjon 1325 Kvinnemedvirkning i Freds- og sikkerhetsspørsmål, nedrustning, forbund mot atomvåpen–innsender Jorun Karin Berg I.K.F.F.
 • Det begynte med Camilla Collett–innsender Kari Helliesen/Anne Hylland–Kvinnesaksforeningen
 • Liberal feminisme = kampen om likhet for loven–innsender Anja Berggård Endresen–Norges Venstrekvinnelag avd. Rogaland
 • Klimakamp er kvinnekamp/Kvinnekamp er klimakamp–innsender Tharaniga L. Rajah
 • Kvotering er diskriminering–vi er ikke dårligere enn menn–innsender Anne-Kathrine Bergh – Unge Høyre
 • Stopp kvinnehets på nett–bruk nettvett, innsender Anne-Kathrine Bergh – Unge Høyre
 • Stopp voldtekt–nei betyr nei!, innsender Anne Kathrine Bergh – Unge Høyre
 • Stopp voldtekt! Nei er nei, innsender Louise Hall, Amnesty International Norge, Region Sør
 • Merk retusjert reklame, innsender Ole Kvadsheim–Rød ungdom

Paroleforslag fra Kvinnegruppa Ottar:

 • Kamp mot all kvinneundertrykking–for full kvinnefrigjøring
 • Vi gir oss aldri–organiser deg!
 • Nei til salg av kvinner- STOPP PORNOKULTUREN
 • Sexkjøpsloven må håndheves
 • 6 timersdag med full lønnskompensasjon (6 timers normalarbeidsdag med full lønn)
 • Sats på fremtiden–styrk barnehagene
 • Hele lønna–halve makta–likelønn nå!
 • Forsvar velferdsstaten–nei til privatisering
 • Håndhev barnekonvensjonen–human asylpolitikk nå!
 • Menns vold mot kvinner er samfunnets ansvar
 • Støtt våre søstre i India