Ungdom oppfordres til selvmord på sosiale medier

«Gå og drep deg selv», «gå å dø». Dette er eksempler på hva ungdom skriver til hverandre på sosiale medier. Nå vil ungdomspolitiker Kristoffer Næsse (16) stoppe hetsen.

Skjermdump netthets

Her er eksempler på hva ungdom skriver til hverandre på henholdsvis Snapchat og sms. Meldingene er fra ulike tidspunkt og med ulike personer involvert.

Kristoffer Næsse, som er nestleder i Haugaland AUF, har gjort en uformell undersøkelse på Snapchat blant sine venner.

– Av de 95 som svarte på spørsmålet, hadde over 60 mottatt selvmordsoppfordringer fra andre ungdommer både som sms, på Snapchat, Instagram og den anonyme tjenesten Sarahah, sier han.

– Dette er bare blant mine venner, tenk hvor mange som opplever dette over hele landet!

Kristoffer Næsse

Kristoffer Næsse (16) tar et oppgjør med netthets blant ungdom.

Foto: Gisle Jørgensen/NRK

Næsse tok opp problemet i et leserinnlegg i Aftenposten i helgen.

– Når jeg ser at vennene mine blir utsatt for slike meldinger, er det viktig for meg å sette søkelys på dette, sier Næsse.

Han mener samfunnet må få øynene opp for hva ungdom melder til hverandre, og at blant annet skolene må ta problemet på enda større alvor.

– Flere venner har opplevd at lærere ikke tar skikkelig tak i dette, sier Næsse.

Vanskelig å oppdage

Ved Håvåsen ungdomsskole i Haugesund har sosiallærer Terje Tveit tett oppfølging av de elevene som havner i nett-trøbbel.

– Jeg opplever at lærerne her tar netthets på alvor, men det er jammen vanskelig å oppdage det som skjer på nett og fritid. Vi har ikke innsyn i ungdommens kanaler, og mange ungdommer kvier seg for å gi beskjed i frykt for represalier.

Terje Tveit

Sosiallærer Terje Tveit ved Håvåsen ungdomsskole i Haugesund mener det er vanskelig å oppdage netthets dersom ikke ungdommen selv forteller om det.

Foto: Gisle Jørgensen/NRK

Hvilke tiltak kan dere iverksette?

– Vi tar dette opp i undervisningen og har besøk av politiets forebyggende gruppe. Dersom vi oppdager tilfeller, blir det opprettet sak, foreldre blir varslet, og i verste fall risikerer eleven utvisning, sier Tveit.

Dobling i Konfliktrådet

Konfliktrådet Haugaland og Sunnhordland merker at ungdom hetser hverandre på sosiale medier. Antall saker med ungdom har økt fra 23 i 2016 til 41 i 2017, og netthets utgjør en del av denne økningen.

Espen Grunnaleite

Espen Grunnaleite, ungdomskoordinator i Konfliktrådet Haugaland og Sunnhordland.

Foto: Gisle Jørgensen/NRK

Flere ungdommer opprettet kontoer på sosiale medier der de skjuler identiteten sin, ifølge Espen Grunnaleite, ungdomskoordinator i Konfliktrådet.

– Den anonyme hetsen oppleves som verst, og det er hakket mer alvorlig når en ungdom bevisst sender meldinger til andre og skjuler seg bak et alias. Da gjør en det med en hensikt for å oppnå noe, sier Grunnaleite.

Dersom Konfliktrådet oppretter sak må de involverte møtes ansikt til ansikt i et meklingsmøte.

– Det er veldig interessant. Når en ungdom som er vant til å uttrykke seg bak et tastatur, møter den andre parten fysisk, må en forholde seg til vedkommende på en helt annen måte.

Håper på endring

Kristoffer Næsse har fått mye respons på leserinnlegget han skrev i Aftenposten. Nå håper han oppmerksomheten kan føre til forandringer.

– Det er utrolig viktig at vi klarer å endre dette, men da må alle spille lag, sier Næsse.