Hopp til innhold

UNE avviser at dommen i Oslo tingrett betyr at Neda får komme tilbake til Norge

Utlendingsnemnda har ikke tatt stilling til om dommen skal ankes.

Dima og Neda Ibrahim

Utlendingsnemnda UNE avviser at dommen i Oslo tingrett innebærer at Neda og Dima Ibrahim og resten av familien får returnere til Norge.

Foto: Tina Poppe

– Etter gjeldende rett har familien ikke krav på å få komme tilbake til Norge før UNE eventuelt har truffet et nytt vedtak som går ut på at de får oppholdstillatelse.

Det går fram av en pressemelding fra Utlendingsnemnda.

Nemnda viser til at vedtaket om utvisning er satt til side fordi det etter tingrettens mening ikke fremgår tydelig nok at den eldste sønnens helsemessige forhold er vurdert av UNE.

Ingunn-Sofie Aursnes

Direktør Ingunn-Sofie Aursnes sier til NRK at UNE ikke har tatt stilling til om dommen i Oslo tingrett skal ankes.

Foto: Barne- og likestillingsdepartementet

– Dommen innebærer at UNEs vedtak er satt til side. Dersom dommen blir rettskraftig, må UNE treffe et nytt vedtak. Det nye vedtaket kan gå ut på at familien får avslag, eller at familien får oppholdstillatelse.

Les også: Her får Neda vite at hun vant saken

Det skriver direktør Ingunn-Sofie Aursnes i en e-post til NRK. UNE har ikke har tatt stilling til om dommen skal ankes.

– Dette må vi få komme tilbake til etter å ha satt oss inn i domspremissene, skriver Aursnes.

Advokaten forutsetter at familien får komme tilbake

Ibrahim-familiens advokat Arild Humlen er fornøyd med dommen og mener at Neda, hennes foreldre og fire søsken nå får komme tilbake til Norge.

Arild Humlen

Ibrahim-familiens advokat Arild Humlen er fornøyd med dommen og mener at Neda, hennes foreldre og fire søsken nå får komme tilbake til Norge.

Foto: Farid Ighoubah

– Det vanlige i slike saker er at det gis utsatt iverksettelse, og det betyr at de får komme tilbake. Jeg har hatt tilsvarende saker og da ble det gitt innreisevisum slik at de kunne vente i Norge til saken var ferdigbehandlet. Jeg forutsetter at det samme skjer her, sier Arild Humlen til NTB.

Dommen gir ikke Ibrahim-familien lovlig opphold i Norge

Oslo tingrett mener Utlendigsnemnda sitt vedtak om å opprettholde utvisning i april i år er ugyldig. Årsakene er at UNE ikke i tilstrekkelig grad har vurdert og lagt vekt på helsetilstanden til ett av barna i familien.

Oslo tingrett mener også at UNE har oversett at det hadde gått nærmere to år siden den forrige vurderingen av barnas beste, og at botiden deres i Norge dermed var tilsvarende forlenget.

Retten avviser at utvisningen av Ibrahim-familien er brudd på menneskerettighetene.

– Rettens konklusjon gir ikke saksøkerne lovlig opphold i Norge. Norske myndigheter har legitimt behov for å kunne utvise utlendinger som ikke har lovlig opphold i Norge og som ikke reiser frivillig, heter det i dommen.