Undheim vil bety mer i Time

Undheim vil ut av skyggen i forhold til resten av Time. Nå ønsker de å være en foregangsbygd for en grønnere kommune. Onsdag kveld var politikerne invitert til folkemøte.

Undheim vil ut av skyggen i forhold til resten av Time. Nå ønsker de å være en foregangsbygd for en grønnere kommune. Onsdag kveld var politikerne invitert til folkemøte.

Drøyt 200 stykker møtte opp på folkemøte i Undheim samfunnshus der tema var Framtidens Undheim.

Undheim vil opp og fram og ut av skyggen i forhold til de andre tettstedene i Time. Onsdag kveld var det folkemøte i bygden for å få politikere til forstå hva som trengs på Undheim. Drøyt 200 møtte opp på Undheim samfunnshus.

Framtidens Undheim

Ståle Økland

Trendanalytiker Ståle Økland var også på folkemøtet for å snakke om framtidens Undheim.

Foto: Kristoffer Møllevik / NRK

Prosjektgruppen Undheim 2020 ønsker at bygden skal leve opp til navnet sitt «den grønne bygden», og håper initiativ og engasjement fra Undheim kan hjelpe Time kommune å bli en foregangskommune for klima.

På folkemøtet onsdag kveld var folket og politikere invitert, for å si sin mening om hvordan de vil at Undheim skal være i framtiden.

Prosjektgruppen Undheim 2020 ønsker at Undheim, «den grønne bygden» skal leve opp til navnet sitt, med store klimamål.

Ingvild Kilen Rørholt fra miljøstiftelsen Zero utfordret politikerne i kveld om å sette seg høye mål – mål om å bli den første fossilfrie kommunen i Norge.

– Det er viktig med små samfunn som går først og viser vei. Klimaløsninger som solceller, plusshus, elbil og elbuss fungerer like bra på bygda som i byen, sa Kilen Rørholt i onsdagens utgave av Jærbladet.

– Konkret, hva er det de bør satse på?

– De må satse på arbeidsplasser, det er det aller viktigste. Det må bo folk her, og det må jobbe folk her. Og da trenger de flere næringstomter, og da må det jobbes mer med infrastrukturen, sier trendanalytiker Ståle Økland som var på møtet.

– De har nok en voksen oppgave, men de har en veldig dugnadsånd og en ståpåvilje her, så det kommer de til å få til. Bare dette møtet i dag, er en veldig god begynnelse, legger han til.

– Men må en bygd ha et press på seg til å bli like stor som plassene rundt da?

– Nei, men du må ha en utvikling, for det er ikke gitt at hvis det går bra nå så går det bra i framtiden. Det gjelder både bygd og by, og det gjelder her og. Også har de i tillegg satt seg som mål at de vil jobbe med å bli denne grønne bygden og være en miljøvennlig bygd, sier han.

Konkrete utfordringer fra gruppen

Prosjektgruppen Undheim 2020 grillet blant annet politikerne på disse punktene:

  • Hva skjer med sentrumsplanene for Undheim?
  • Hvor kommer neste boligfelt på Undheim?
  • Hva tenker de politiske partiene om at alle prognosene for administrasjonen i kommunen viser en negativ utvikling i innbyggertallet på Undheim?
  • Hva kan gjøres for å legge til rette for gründere og næring på Undheim?
  • Hva blir gjort for å ferdigstille gang- og sykkelstier fra Undheim Kirke til Taksdal bro og Time kirke?
  • I forskriftene for Vindparken står det at så lenge det ikke er innført eiendomsskatt skal Vindparken årlig bidra til å investere i nærmiljøet. Kan deler av dette bidra til å utvikle Undheim til et ledende klimasamfunn?
  • Hvordan vil kommunen utnytte potensial som er på Undheim?
  • Hvordan kan Undheim sitt initiativ brukes til å gjøre Time til en ledende klimakommune?

Bygden skal opp og fram

Tom Hetland

Tidligere redaktør i Aftenbladet, Tom Hetland, var ordstyrer på folkemøtet i kveld.

Foto: Kristoffer Møllevik / NRK

For det var på skolen på Undheim det hele startet. Da politikerne i Time kommune i fjor ønsket å legge ned ungdomsskolen på Undheim, bestemte flere ildsjeler seg for å jobbe bygda opp og fram.

– Undheim er en plass sånn som mange andre bygder i Norge, som har utfordringer knyttet opp mot hvis de skal klare seg i framtiden. Og det tror jeg de klarer, de er flinke her og jobber og står på. Det kanskje aller viktigste er å skape arbeidsplasser i framtiden, som gjør at folk kan både jobbe og bo her, sier Ståle Økland.

Ungdomsskolen står som et godt eksempel på bygdefolkets frivillige arbeid.

Med klima som nøkkelord ser innbyggerne i Undheim framover, og målet er at det skal være godt å bo i bygda – også i fremtiden.