Undersøker andre motiver

Til tross for at 17-åringen hevder at Sunniva var et tilfeldig offer, vet NRK at politiet jobber med å se på de relasjonene som kan ha vært mellom den sikta og avdøde. Dette for å se om det kan finnes andre motiver bak drapet.