UNDERSKUDD I SANDNES SPAREBANK:

Sandnes Sparebank fikk et underskudd etter skatt på 74 millioner kroner i fjor. Det er klart etter at banken banken må foreta nedskrvninger i engasjementer hos to av kundene, skriver nettstedet E24. Sandnes Sparebank trodde først de ville få et overskudd på vel 40 millioner kroner. Kursen på grunnfondsbevisene i banken falt med over 20 prosent rett etter åpning i Oslo Børs.