Hopp til innhold

Under én måned etter mottaket ble lagt ned, gjøres det klart til å ta imot 200 flyktninger

Mottakssenteret i Hå skal nå ta imot 200 flyktninger. En knapp måned etter mottaket ble lagt ned er de første flyktningene ventet 16. september.

Nærland mottak

Mottaket i Hå gjøres nå klart til å ta imot 200 flyktninger.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Utlendingsdirektoratet har gjort en avtale med Hero Norge om å kunne åpne mottakssenteret på Nærland i Hå på kort varsel.

Da mottaket stengte i august, fortalte UDI at de hadde inngått avtaler med flere aktører som å kunne åpne flere akuttplasser på kort varsel.

– Det er ganske hektisk, og det er mye som skal på plass. Det er mye av utstyret som fortsatt er der etter nedleggelsen, men vi må få tilbake bemanningen, sier Ketil Blinge, driftssjef i Hero Norge.

Ketil Blinge, leder ved asylmottaket på Haslemoen

Ketil Blinge, driftssjef Hero Mottak

Foto: Merethe Glorvigen

Som en del av den nye ordningen vil ikke mottaket åpnes permanent, og de som flytter inn vil bli boende der i en kortere periode.

– Alle de ansatte som tidligere har jobbet på mottaket blir prioritert hvis de vil komme tilbake, og vi kommer også til å trenge flere folk, sier han.

Mottaket vil være døgnbemannet, i motsetning til vanlige mottak der deg kun er dagbemanning i ukedagene. Blinge regner med at de vil trenge minst 12–14 ansatte for å drifte mottaket.

Miljøarbeider Khatuna Shubladze vasker en fryseboks ved Hå mottakssenter.

Det er under en måned siden de ansatte ved Hå mottak pakket sammen. Nå får de ansatte mulighet til å fortsette

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Skal kunne åpnes etter behov

De siste fem årene har det blitt kuttet nesten 30.000 mottaksplasser i Norge, og det har blitt 230 færre asylmottak.

Antall asylmottak i Norge:

Årstall

Antall mottak

Antall plasser

2014

120

19.608

2015

156

23.431

2016

250

33.403

2017

100

12.436

2018

38

5653

2019

27

4188

2020

21

3705

2021

20

3626

Med muligheten til å sette opp akuttplasser, ønsker UDI å kunne utvide kapasiteten på kort varsel for å dekke behovet.

– Vi lærte mye etter flyktningkrisen i 2015. Da startet vi å utvikle denne løsningen med midlertidige akuttmottak, for å unngå å bruke løsninger som ikke er tilpasset behovet, sier Belén Birkenes, regiondirektør for UDI Vest.

Belén Birkenes, regiondirektør UDI Vest

Plassene på akuttmottakene vil bare være midlertidige. Belén Birkenes, regiondirektør i UDI Vest, sier de vil ha muligheten til å øke kapasiteten på kort varsel.

Foto: Nora Lie / UDI

I 2015 endte UDI med å ta i bruk både campingplasser og hospits, siden det ble for vanskelig å få på plass nok mottaksplasser.

700 akuttplasser

UDI har også gjort avtaler om 250 plasser i både Sunndal og Porsgrunn, i tillegg til de 200 i Hå.

Det er også gjort planer om å utvide antall plasser ved flere mottak i hele landet.

– Disse mottakene vil være veldig midlertidige. De som kommer til disse plassene har allerede innreisetillatelse, og må bare kartlegges nærmere før de kan bosettes, sier Birkenes.

På grunn av den pågående krisen i Afghanistan har over 800 personer blitt evakuert til Norge.

– De som kommer nå er ikke asylsøkere, slik de som kom i 2015 var. Dette er overføringsflyktninger, og er en del av den kvoten Norge har. Det er altså mer eller mindre avklart at de skal bo i Norge, sier Birkenes.