70 prosent av ulykkene skjer på «ikke prioriterte» fylkesveier

Manglende rekkverk og for dårlig sikring av tunnel er utpekt som årsaken til to av tre dødsulykker etter utforkjøringer på Vestlandet de siste årene. 70 prosent av ulykkene skjer på fylkesveier som havner nede på prioriteringslistene.

Hellesøe ved Stedjeberget

70 prosent av ulykkene skjer på strekningen med lav trafikk med omtrent 1500 til 2000 bilder i døgnet og 80-sone, forteller Hans Olav Hellesøe leder for vegvesenets ulykkesgruppe i region vest.

Foto: Tone Merete Lillesvangstu / NRK

– Vi har påpekt manglende rekkverk etter 61 ulykker. Det er et ganske høyt antall, sier Hans Olav Hellesøe, leder for vegvesenets ulykkesgruppe i region vest.

Gruppen har analysert hver eneste utforkjøringsulykker i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Dårlig sikring av norske veier har medvirket til at 400 personer har mistet livet i trafikken de siste åtte årene.

Høyt trafikkerte veier har blitt prioritert

Bare i løpet av årene 2005–2011 omkom 99 personer etter utforkjøringsulykker i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Disse dødsulykkene utgjorde en tredjedel av alle dødsulykkene i trafikken på Vestlandet og analysene påviser en klar sammenheng mellom manglende sikring av sideterrenget og omfanget av skadene.

Analyserapport

Dybdeanalyser av dødsulykker i trafikken foretas hvert år i Norge. farlige objekter og dårlig sikring er en gjenganger i svært mange utforkjøringsulykker som ender med dødsfall.

– I prioriteringen av tiltak som er gjort på veinettet har man jobbet veldig mye med høyt trafikkerte veier. Disse typiske utforkjøringsulykkene skjer på lavt trafikkerte veier, gjerne fylkesveier, sier han.

– 70 prosent av ulykkene skjer på strekningen med lav trafikk med omtrent 1500 til 2000 bilder i døgnet og 80-sone, legger han til.

– Trenger midler til fylkesveier

I den politiske debatten om sikkerhetstiltak på norske veier, er det i høy grad midtskiller på europaveiene mellom de største byene som stjeler oppmerksomheten. En gjennomgang av utforkjøringsulykkene på Vestlandet viser at 70 prosent av dødsulykkene skjedde på fylkesvegene.

– Vi kunne ha redusert tallet på drepte ved å få mer rekkverk satt opp langs veiene, Det er det ikke tvil om, sier Hellesøe.

Hvorfor har det ikke blitt gjort?

– Det handler om prioriteringer av midler ned mot fylkesveinettet spesielt, sier han.

Venter utålmodig på mer sikring

Geir Pollestad

Geir Pollestad.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Statssekretær i samferdselsdepartementet, Geir Pollestad mener at oppmerksomheten rundt disse dødsulykkene og sikkerhetstiltak langs veiene har vært nesten fraværende i den politiske debatten.

– I det offentlige ordskiftet om trafikksikkerhet altfor liten oppmerksomhet rundt dette. Det er ekstremt fokus på midtdelere. Det er viktig, men like mange ulykker handler om utforkjøringer, sa Pollestad.

Leder for ulykkesanalysegruppen i region vest, Hans Olav Hellesøe, er enig.

– Mye av fokuset i dag har vært på møteulykker. Det ligger en erkjennelse i NTP fra 2010–2019. Der er det sagt at vi skal jobbe mer med utbedring av sideterreng, m, en om det er tilstrekkelig er usikkert. Vi som jobber med trafikksikkerhet er utålmodige, sier han.