– Ulovlig tvang mot barn på institusjoner

Bevisstheten om bruk av tvang ved barnevernsinstitusjonene i Rogaland er for dårlig, mener fylkeslegen. Han er bekymra og mener tvangen i mange tilfeller er ulovlig.

Illustrasjonsfoto: Tvang

Det er stor bekymring til bruken av tvang mot barn i barnevernsinstitusjonene i Rogaland. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Det er for mye tvangsbruk ved institusjonene og et for lite bevisst forhold til å ty til tvang. I mange tilfeller vurderer vi tvangsbruken som ulovlig, sier fylkeslege Pål Iden som er bekymra over situasjonen.

Fylkesmannen har i løpet av fjoråret ført tilsyn med i alt 13 barnevernsinstitusjoner i Rogaland. Fem er statlige, én kommunal og sju institusjoner er eid og drevet av private.

Hva har besøkene ved institusjonene avdekka?

– Terskelen for å sette igang tvangstiltak er lavere enn det vi ønsker. Og det å finne andre alternativer bør forbedres, sier han.

Frykter underrapportering

Fylkesmannen har avtaler med alle institusjonene om å melde ifra om all bruk av tvang med jevne mellomrom, og helst en gang per måned. I 2013 er det kontrollert 918 meldinger og vedtak.

Dette er en nedgang på om lag 200 hendelser fra 2012. Institusjonen Skåland er lagt ned, som kan forklare noe av nedgangen.

Pål Iden

Fylkeslege i Rogaland, Pål Iden, følger tvangsbruken ved barnevernsinstitusjonene nøye.

Foto: NRK

Iden er bekymra for at enkelte av institusjonene i fylket ikke rapporterer all tvangsbruken.

– Bevisstheten av hva som betegnes som tvang i miljøet er ikke god nok. Dermed kan det hende at enkelte tilfeller av tvang mot barn og ungdommer ikke føres i protollen, sier han.

Må endre rutinene i Haugesund

Etter tilsyn ved Haugesund barnevernsenter må institusjonen sikre at rutiner og praksis for bruk av tvang er i tråd med regelverket.

Det har vært knytta bekymring til institusjonens bruk av tvang, dokumentering og rettssikkerheten til barna som har blitt utsatt for tvang.

Nå må senteret lage en plan som viser hvordan de skal forebygge tvangsbruken framover.

– Vi har hatt en god dialog med Fylkesmannen, og har gjort noen endringer i prosedyrene for bruk av tvang. I tillegg har alle ansatte vært på kurs om temaet, så vi har kommet et godt skritt videre, sier Jan Morten Amundsen ved Haugesund barnevernsenter.

Opplever kroppsvisitering krenkende

En to år gammel studie viser at barn i institusjoner er vant til bruk av tvang.

Ungdommene mener at tvang kan være nødvendig i enkelte situasjoner for å trygge beboerne og omgivelsene, men samtidig sier de at tvang medfører utrygghet og at tvang avler tvang.

– Jeg later som det er en film jeg ser på, forteller en av ungdommene som er intervjuet.

En del tvangstiltak beskrives som skremmende og krenkende. Det er fremfor alt de tvangsmidler som blir brukt når ansatte tolker en episode som akutt faresituasjon som oppleves slik.

Utover dette beskrives kroppsvisitasjoner, i form av avkledning og urinprøvetaking hvor ansatte står og ser på, som vanskelige og krenkende.