Ulovlig å brenne utendørs

Rogaland brann og redning innfører forbud mot å brenne utendørs i alle sine 12 kommuner. I tillegg gjør Eigersund og Bjerkreim det samme. Forbudet er innført med umiddelbar virkning etter alle bråtebrannene som kom ut av kontroll i Rogaland lørdag.