Vil at «dårlige» forskere skal forske mindre

For å spare penger vil Universitetet i Stavanger i større grad bestemme hvem av de ansatte som skal få lov til å forske og ikke.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger blir pålagt å effektivisere driften mest mulig. Derfor vil de i større grad passe på at de faglig ansatte gjør det de er best til.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

I likhet med andre universiteter i Norge blir Universitet i Stavanger (UiS) pålagt av regjeringen å bruke mindre penger på driften i 2017.

For å oppnå dette vil UiS-ledelsen sile ut de faglig ansatte som ikke leverer på forskningsfronten. Disse vil i større grad bli satt til å undervise. Og omvendt vil de ansatte som oppnår gode forskningsresultater få lov til å forske mer.

– Vi vil fordele oppgaver mer effektivt – for å utnytte de ansattes kompetanse på beste vis, sier universitetsdirektør John Møst.

Styremedlem reagerer

Effektiviseringstiltaket er omtalt i UiS sin årsrapport for 2016 som skal behandles av styret torsdag 9. mars. Førsteamanuensis og styremedlem, Svein Tuastad, reagerer på forslaget.

– Jeg er litt usikker på hva som ligger i formuleringen om en strammere styring av arbeidstiden. Generelt viser forsking snarere at de faglige jobber for mye enn at de jobber for lite. Akademikere tar med seg arbeidet hjem i langt større grad enn andre arbeidsgrupper, sier han.

Svein Tuastad

Svein Tuastad, førsteamanuensis og styremedlem ved Universitetet i Stavanger.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det har i flere år pågått en konflikt på norske universiteter mellom faglig ansatte som i størst mulig grad selv vil bestemme hva de skal bruke tiden sin på, og administrasjon og politikere som ønsker å kunne måle og styre hva de ansatte driver med.

Tuastad påpeker at faglig ansatte stort sett er styrt av en indre motivasjon fordi de brenner for faget sitt, og at det ikke er bare enkelt å måle hvor mye hver og en jobber og produserer.

– Jeg har liten tro på et kontrollregime av ei slik yrkesgruppe, sier han.

Har ikke noe valg

Universitetsdirektør Møst sier universitetet ikke har noe annet valg. UiS og andre læresteder får nemlig penger fra staten ut ifra hvor mye forskning de ansatte produserer. Dette måles hovedsakelig ut ifra antallet forskningsartikler de ansatte får publisert i løpet av en viss tid.

– Det er mer konkurranse om forskningsressursene, og regjeringen måler hvor mye vi forsker, så vi som institusjon må produsere mer forskning for å henge med, sier han.

Men Møst legger til at UiS tjener mye mer penger på utdanning enn på forskning, og at derfor er vel så viktig å få dem som er gode til å undervise til å gjøre nettopp det.

Vil ta opp saken

Tuastad forstår utfordringen dersom det er ansatte som ikke bruker tildelt forskningstid til å forske, men vil likevel ta opp saken på styremøtet torsdag.

– Jeg vil spørre hva som ligger i den formuleringen i årsrapporten. Dette handler også om hva som er avtalt mellom partene i tariff-forhandlinger. Dessuten kan noen som publiserer lite, være ansatte som trenger gulrot snarere en pisk for å leve opp til idealet om forskningsbasert undervisning, sier han.