NRK Meny
Normal

UiS åpner for utdanningsfusjon

Styret for Universitetet i Stavanger vil starte drøftinger med Høgskolen Stord Haugesund med sikte på å slå de to institusjonene sammen.

Styremøte ved UiS

Styret ved Universitetet i Stavanger vil gjerne slå seg sammen med Høgskolen Stord Haugesund, men vil vite mer om økonomien før de sier endelig ja.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

Bare økonomien ser ut til å kunne sette en stopper for at Rogaland får en institusjon for høyere utdanning – på tvers av Boknafjorden.

I alle fall var styret ved Universitetet i Stavanger, UiS, nesten utelukkende positive til en fusjon med Høgskolen Stord Haugesund, da saken var oppe i ekstraordinært styremøte mandag.

Marit Boyesen

Rektor ved Universitetet i Stavanger, Marit Boyesen.

Foto: Stian Skjerping / NRK

– Jeg tror vi har store muligheter til å sammen utvikle forskning på områder der vi begge er sterke, som skole, helse og teknologi, sier rektor Marit Boyesen.

Hun ser også gode muligheter for å trekke masterstudenter fra nordfylket til Stavanger gjennom en fusjon.

Tar forbehold om økonomien

Med åtte mot to stemmer ble det vedtatt å starte drøftinger om en fusjon. Reelle forhandlinger blir det likevel ikke før styret har fått bedre innsyn i rammevilkårene universiteter og høgskoler får framover.

– Vi vet jo hva det har kostet i de ti årene vi har vært universitet for å komme dit vi er i dag med å bygge utdanning og forskning. Så vi kvier oss kanskje litt for at vi må i gang igjen med Stord Haugesund, sier hun.

Mange på frierferd

Universitets- og Høyskole-Norge står foran en omforming på initiativ fra Kunnskapsdepartementet. Til våren skal regjeringa legge fram en stortingsmelding om strukturen i sektoren.

Før det er alle institusjonene bedt om å svare på en rekke spørsmål, blant annet hvordan de kan styrke seg gjennom sammenslåing med en eller flere andre institusjoner.

Det har ført til mye diskusjon og mange frierier skolene imellom. UiS har hatt følere ute hos Universitetet i Agder, men de har valgt å se østover etter partnere. Høgskolen i Bergen har invitert Høgskolen Stord Haugesund, og høgskolene i Sogn og Fjordane og Volda til fusjon.

Høgskolen Stord Haugesund på sin side har gjort det klart at de ønsker å fusjonere over Boknafjorden mot Stavanger.

Frykter å bli isolert

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen representerer det vitenskapelige personalet.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

Den utstrakte hånda mener styreflertallet på UiS det er viktig å gripe. Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, som representerer det vitenskapelige personalet, frykter at UiS ellers kan bli stående aleine, klemt mellom Agder og en sterk Vestlands-institusjon nord for Rogaland.

Han viser til erfaringer fra Danmark, som har vært gjennom en lignende prosess som den Norge nå starter på.

– Da valgte Roskilde universitetssenter, som var et kraftig og viktig miljø å stå helt alene som omtrent de eneste. De har nå gått veldig tilbake økonomisk, og er blitt relativt isolerte i forhold til hva de var, sier Nicolaysen.

Skepsis blant studenter

I styremøtet på UiS mandag var de eksterne representantene alle positive til et samarbeid, mens stemningen var mer delt blant studentene og de ansatte. En av to studentrepresentanter og en av tre representanter for de ansatte stemte for at UiS skal utvikle seg videre alene.

Ingelin Ertresvåg

Ingelin Ertresvåg er en av to studentrepresentanter i UiS-styret.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

Studentrepresentant Ingelin Ertresvåg frykter at en sammenslåing vil skape vansker i forhold til universitetets strategi og for forskningsmiljøet.

– Jeg er også bekymra for de økonomiske konsekvensene med tanke på de ressursene vi ikke har til å måtte heve Høgskolen Stord Haugesund opp til vårt nivå når det gjelder antall studenter som gjennomfører studiene sine, og hvor mange som vil inn på studiene der i forhold til på UiS, sier hun.

Dessuten er svært mye usikkert, mener hun.

– Vi vet jo for eksempel ikke om man kommer til å flytte utdanning til nord, eller ta utdanning fra Stord Haugesund til sør, sier hun.