Uføre oljearbeidere forbereder massesøksmål

10–15 tidligere oljearbeidere på Ekofisk krever korrekt erstatning for yrkesskade.

ekofisk

De siste månedene har grupperingen, som arbeidet på Ekofisk, forberedt et mulig søksmål.

Foto: Industri Energi

– Yrkesskadeforsikringen er i flere tilfeller nærmest verdiløs, selv om alle arbeidsgivere i Norge er pålagt å kjøpe det, mener leder i ALF Offshore, Dagfinn Wiik.

Oljearbeiderne arbeidet på Ekofisk i perioden 1970 til 1990. I etterkant har de blitt uføretrygdet og krever korrekt erstatning for yrkesskadene de er påført.

Dagfinn Wiik

Leder, Dagfinn Wiik, i ALF Offshore forteller at listen over aktuelle selskaper som kan bli saksøkt ikke er spesielt lang.

Foto: Aleksander Båtnes / NRK

De ønsker ikke å navngi motparten, men sier det gjelder ett forsikringsselskap og ett eller flere oljeselskap.

Erstatningssak i retten

Tidligere direktør i oljebransjen, Rolf Wiborg, er en av dem som har engasjert seg i oljearbeidernes kamp.

– Jeg har møtt folk som ligger nede. Og det er folk du ikke møter lenger. De er døde. De rett og slett ødela livet sitt. Akkurat som skjedde med nordsjødykkerne, sier han.

Han startet som ingeniør på Ekofisk i 1978, før han senere ble viseadministrerende direktør i Phillips Petroleum, som nå heter ConocoPhillips.

Rolf Wiborg

– Det som er trist for oss som jobbet med disse menneskene, er at vi trodde systemet var på plass for å ivareta dem, sier Rolf Wiborg.

Foto: NITO

– Det triste for oss som jobbet med disse menneskene, er at vi trodde systemet var på plass for å ivareta dem.

I forrige uke vitnet han i rettssaken mellom tidligere Ekofisk-arbeider Bjarne Kjell Kapstad og Tryg forsikring. Kapstad har saksøkt forsikringsselskapet, og krever 8,5 millioner kroner i erstatning.

– Dette er en av flere saker som gjelder kjemikalieskadde nordsjøarbeidere, som tidligere ikke har fått gjennomslag for sitt krav om yrkesskadeforsikring, forteller Kapstads advokat, Svein Drangeid.

Bjarne Kjell Kapstad og Svein Drangeid

Bjarne Kjell Kapstad og hans advokat, Svein Drangeid, møtte forrige uke i Stavanger tingrett. Kapstad hevder han ble løsemiddelskadd i jobben på Ekofisk i Nordsjøen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Frykter ikke foreldelse

Gruppen som vurderer søksmål, er alle blitt utredet på sykehus.

– Symptomene er tretthet, svimmelhet, problemer med konsentrasjon og korttidsminne. Hudproblemer og kreft i nyre, mage, tarm, prostata, lunger og hjerne, forteller Dagfinn Wiik.

– Frykter dere at sakene nå er foreldet?

– Det kan gå mange år før man ser sammenhenger og forstår at man er skadet i sitt arbeid. Det er sjelden at det foreligger en reell foreldelse, mener Wiik.

Alternativt til et gruppesøksmål diskuteres det å plukke ut én sak som vil representere de andre som en pilotsak.

Ole Irgens

Kommunikasjonssjef, Ole Irgens, i Tryg avviser påstanden om at yrkesskadeforsikringen er verdiløs.

Foto: Tryg

Avviser at forsikringen er verdiløs

Det er ConocoPhillips som opererer Ekofisk. Sammen med deres yrkesskadeforsikringsselskap, Tryg forsikring, kan oljeselskapet bli motpartene i et søksmål.

– På generelt grunnlag foreldes krav på yrkesskadeerstatning tre år etter utløpet av det kalenderåret man får eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om de forhold som begrunner kravet, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens.

Han avviser Wiiks påstand om at yrkesskadeforsikringen er verdiløs.

– Denne påstanden møter vi av og til. Alle saker av denne typen blir underkastet en grundig vurdering. Derfor tar en del av disse sakene saker ofte en del tid, selv om mange saker også blir relativt hurtig behandlet.

EKOFISK

Hele grupperingen, på 10 til 15 personer, arbeidet på Ekofisk i Nordsjøen.

Foto: Kjetil Alsvik

ConocoPhillips ønsker ikke å uttale seg rundt potensielle søksmål, men sier at deres målsetting er at ingen skal bli skadet gjennom arbeid på deres installasjoner.

– Det er trist å høre at tidligere ansatte mener de er påført yrkesskader ved å arbeide på plattformene i Ekofisk-området, sier direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i ConocoPhillips, Stig Kvendseth.

I Norge er det en lovbestemt prosess for dem som mener seg yrkesskadet.

Kvendseth påpeker at de som er blitt yrkesskadet på Ekofisk, og der NAV har funnet en årsakssammenheng mellom arbeid og sykdom, har krav på erstatning.