Hopp til innhold

Ufaglærte i hjemmesykepleien føler seg presset til å bryte loven

Flere ufaglærte i hjemmesykepleien i Stavanger kommune blir satt til å utføre arbeidsoppgaver som i verste fall kan være livstruende for brukerne.

Eldre kvinne på sykehjem

Ufaglærte i hjemmesykepleien blir tildelt arbeidsoppgaver som egentlig skal utføres av sykepleiere med tre års utdanning.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

– En gang ble jeg sendt til en bruker for å håndtere et ferskt operasjonssår med sting. Jeg var livredd for å gjøre feil, og brukeren var sur på meg fordi jeg ikke var en sykepleier, sier en pleiemedarbeider.

Flere ufaglærte i hjemmesykepleien i Stavanger kommune som NRK har snakket med, forteller at de har gitt medisiner uten å ha kurs i legemiddelhåndtering. De har klargjort inhalasjoner, håndtert oksygenapparater, satt insulin og skiftet på ulike typer stomi (for eksempel utlagt tarm) – uten opplæring.

Alt dette er brudd på helsepersonelloven § 4, som skal sikre at det er faglig kvalifisert helsepersonell som utfører behandlingen.

Hadde vært redd seg selv

Tilkallingsvikarene ønsker ikke å stå frem med navn, fordi de frykter for jobbene sine. Én sier at hun hadde vært redd hvis hun selv var bruker av hjemmesykepleien. Hun mener pleiemedarbeiderne blir kastet ut i ting, og «synser» seg frem til løsninger.

Linda Kruger

Sykepleier Linda Susanne Krüger mener praksisen i hjemmesykepleien er helt uforsvarlig.

Foto: Egna Photography

– Vi opplever avvik nesten daglig, der eksempelvis unge og uerfarne ansatte får uforsvarlige arbeidsoppgaver.

Varsler og sykepleier Linda Susanne Krüger mener praksisen kan være livstruende.

– Det er ikke rettferdig mot de ufaglærte, men til syvende og sist er det forferdelig urettferdig for brukerne. Handler det om medisiner, kan det faktisk være livstruende, sier Krüger.

De ansatte er selv ansvarlige

Ifølge Helsepersonelloven § 4 må den ansatte sørge for å ha nok kompetanse. Det betyr i praksis at alle ansatte selv er ansvarlige hvis en pasient blir skadet som følge av feilbehandling.

– Ytterste konsekvens er at den ansatte mister autorisasjonen og får et yrkesforbud, sier professor dr. jurist, Morten Kjelland, ved Universitetet i Oslo.

Nina Horpestad

Fylkesleder i NSF, Nina Horpestad, tror problemet skyldes mangelen på sykepleiere i Rogaland.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Rogaland, Nina Horpestad, kjenner til problemet med bruken av ukvalifisert helsepersonell i hjemmesykepleien.

– Med bakgrunn i at det er nærmere 20 prosent fravær i hjemmesykepleien og på sykehjem, i tillegg til stor mangel på sykepleiere i Rogaland, vil jeg tro at de ufaglærte ser seg nødt til å utføre disse oppgavene, sier Horpestad.

Sykepleiervakter dekkes av ufaglærte også andre steder i Norge. Det oppstår derfor problemer som i Rogaland over hele landet, ifølge forbundsleder Eli Gunhild By.

  • Les også:

Viktig å melde fra om avvik

Direktør for helse og velferd i Stavanger kommune, Eli Karin Fosse, var ikke kjent med forholdene som NRK beskriver. Hun påpeker at kommunen er opptatt av å ha rett kompetanse ute hos brukerne.

Eli Karin Fosse

Direktør for helse og velferd, Eli Karin Fosse, oppfordrer ufaglærte til å melde fra om avvik på arbeidsplassen.

Foto: Magnus Stokka / NRK

– Det er selvfølgelig et ledelsesansvar hvis våre ansatte ikke har kompetanse til å utføre de oppgavene de blir satt til. Likevel er det utrolig viktig å få meldt om disse avvikene slik at vi kan følge dem opp, sier Fosse.