NRK Meny
Normal

UDI: – I dialog med politiet om veien videre

Situasjonen for asylsøkerne i Rogaland skal mandag diskuteres på et møte mellom politiet og Utlendingsdirektoratet (UDI).

Barn leker med ball på Forus

Det bor opp mot 1000 barn og voksne på Forus Akuttinnnkvartering.

Foto: Jørgen Finstad / NRK

Det har blitt flere og flere asylsøkere på Forus Akuttinnkvartering siden oppstarten 23. november. Kun mellom 25 til 30 personer har flytta videre til andre mottak.

Mottaket på Forus er betegna som midlertidig, men varighet på ett år.

– De aller fleste som bor på mottaket nå, har vært der siden oppstarten. Vi ønsker at det skal være en sirkulasjon blant asylsøkere som bor i midlertidige mottak, sier UDIs regiondirektør i Region vest, Sissel Mehammer.

Sissel Mehammer, UDI

Sissel Mehammer er UDIs regiondirektør i Region Vest.

Foto: Bård Siem / NRK

Ifølge UDI jobbes det nå kontinuerlig med å opprette ordinære mottaksplasser.

Politiet kritisk til store mottak

Det bor nå nærmere 1000 asylsøkere på Forus-mottaket. Flere bor på rom sammen, noe mange asylsøkere reagerer på.

– Vi har tillit til at mottaket blir drevet på en god måte. Det er skolegang for barna, og aktivitetstilbud til beboerne, sier Mehammer.

Politiet i Stavanger har vært kritiske til at så mange personer i en vanskelig livssituasjon er samlet over lang tid.

– Boforholdene på Forus er utfordrende. Vi må finne løsninger, men det er UDI som skal gjøre tiltak for å bedre situasjonen, sier Kristian Johansen i Sør-Vest politidistrikt.

Mange nye asylsøkere til Forus
Foto: Jørgen Finstad / NRK

UDI har ikke selv fått høre kritikken fra politiet, men sier at det er jevnlig kontakt:

– Vi kommer til å diskutere videre tiltak på et møte med politiet nå på mandag, sier Mehammer.

Ulike typer mottak

På grunn av den store asylstrømmen i høst, ble det oppretta flere akuttinnkvarteringer i landet. Disse er tiltenkt fram til det er nok ordinære mottaksplasser.

– UDI måtte tenke nytt og fort når det kom til etablering av plasser. Vi valgte å gå for ulike typer akuttplasser, sier Mehammer.

I Rogaland ble det oppretta følgende midlertidige mottak:

  • Alstor hotell i Stavanger (lagt ned)
  • Tysvær Kro og motell (lagt ned)
  • Flotmyrgården leilighetshotell i Haugesund og Karmøy.
  • Egersund (Aker Solutions)
  • Ølen i Vindafjord (Westcon)
  • Forus Akuttinnkvartering
  • Sana i Gjesdal

Fra hotell- til flermannsrom

Avtalen mellom Alstor hotell i Stavanger og UDI, har nå gått ut. Alle asylsøkerne som bodde der ble overflytta til stormottaket på Forus.

Fra Alstor til Forus

Asylsøkerne ble i formiddag transport i busser fra hotellet i Stavanger til mottaket på Forus.

Foto: Jørgen Finstad / NRK

Da bussene ankom Forus i dag, var det flere av asylsøkerne som nølte med å gå inn. I halvannen time ble de stående utenfor. Skepsisen til mottaket er knytta til bilder og historier fra personer som alt bor på mottaket.

– Det er klart, vi ser utfordringen med å bli flytta fra hotellrom til flermannsrom. Dette gir mindre rom for privatliv, sier Mehammer.

UDI presiserer at de ønsker mottak med nøktern standard.

– Det mener vi at Forus Akuttinnkvarteing har, sier regiondirektøren.

Barnevernet ser til barna

Enkelte familier fra Syria nekter fortsatt, og har slått leir utenfor mottaket. Barnevernsvakta har i dag vært til stede for å se til at barna er ivaretatt.

– Dette er en uheldig situasjon, og vi håper den løser seg. Vi er i dialog med både mottak og politi angående denne saken, sier UDI-direktøren.

Stavanger kommune er også kobla inn, og vurderer situasjonen fortløpende.