NRK Meny
Normal

Kraftig reaksjon på granskningsrapport

Allerede før granskingsrapporten om friområdeprosjektet er lagt frem, er de politiske reaksjonene sterke.

Per A. Thorbjørnsen

Per A. Thorbjørnsen fra Venstre mener utvalg og antall grunneiere som er intervjuet i forbindelse med granskingen ikke er godt nok.

Foto: Anders Fehn/NRK

NRK fortalte i går at under ti prosent av grunneierne som har måttet avse tomter til kommunen er blitt intervjuet av Rogaland Revisjon. Det er det interkommunale selskapet som har foretatt undersøkelsen politikerne i Stavanger ba om i fjor sommer.

Flere sentrale politikere mener utvalget og antall grunneiere som er kontaktet er for få, og de truer med å sende rapporten i retur.

– Dette er ikke godt nok, sier Per A. Thorbjørnsen i Venstre.

Han viser til at partiet hele tiden har ment at det har vært viktig å få majoriteten av grunneiernes holdninger inn i rapporten.

Hytte rives på Boganes

En rekke eiendommer er ekspropriert og ervervet og enkelte hytter er også revet i forbindelse med kommunens friområdeprosjekt.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Få eiendommer

NRK fortalte i går at totalt 18 grunneiere er dybdeintervjuet og 10 er telefonintervjuet. Men de 28 representerer kun 20 av totalt 200 berørte eiendommer. I noen tilfeller er minst to berørte eiere fra en og samme eiendom kontaktet og intervjuet.

15 av disse 20 eiendommene ligger på Tasta /Stokka. Det innebærer at kun fem andre grunneiere fra de resterende 185 berørte eiendommer på Madla, Boganes, Gausel, Hundvåg, Hafrsfjord og ved Hålandvannet er kontaktet.

– Er dette tallet så lavt som det nå blir oppgitt, trekker jeg legitimiteten i rapporten noe i tvil, sier Thorbjørnsen.

Undersøkelse

NRK har i forbindelse med en serie om friområdeprosjektet – sett i et lokaldemokratisk lys – intervjuet en rekke aktører som har eller har hatt befatning med prosjektet.

Vi har vært i kontakt med over 60 grunneiere som har fått de samme spørsmålene. NRKs undersøkelse viste blant annet at over 80 prosent av grunneierne opplevde dialogen med kommunen som dårlig, og at enda flere mente at de var utsatt for et til dels sterkt press.

Liten verdi

Bjarne Kvadsheim

Bjarne Kvadsheim fra Senterpartiet.

Foto: NRK Rogaland

Uakseptabelt. Det er blitt bedt om en grundig gjennomgang av friområdeprosjektet. Da må vi forvente at grunneierne får anledning til å komme til orde, sier gruppeleder i Senterpartiet, Bjarne Kvadsheim.

Han mener at med et så lite utvalg har granskingsrapporten liten verdi og vil bli gjenstand for kritikk.

Tore B. Kallevig

Tore B. Kallevig fra Fremskrittspartiet.

Foto: Marius Vervik / Frp

Det samme mener gruppeleder i Fremskrittspartiet, Tore B. Kallevig.

– Man må i alle fall intervjue et representativt utvalg. Det er ikke disse fem fra alle de andre områdene. sier Kallevig.

Forventning

Også Hilde Karlsen fra de Uavhengige stiller seg kritisk til det som har kommet fram om utvalget i rapporten.

– Jeg har ikke forventet at de skulle intervjue alle 200, men jeg hadde forventet at de skulle intervjue et utvalg fra alle berørte områder. Erverv av eiendommer har skjedd på forskjellige tidspunkter og i ulike områder og betingelsene har kanskje vært ulike, sier Karlsen.

Gruppeleder i Høyre, John Peter Hernes, skriver i en sms til NRK at han mener utvalget «høres litt lite representativt ut».

Arnt Heikki Steinbakk fra Arbeiderpartiet vil avvente rapporten før han uttaler seg, men sier at han i utgangspunktet har tillit til det arbeidet Rogaland Revisjon utfører.

Christine Sagen Helgø

Ordfører Christine Sagen Helgø ba om undersøkelsen etter kraftig kritikk fra flere grunneiere.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Kritikk

Det var i fjor sommer at ordfører Christine Sagen Helgø ba kontrollutvalget om en undersøkelse av hvordan Stavanger kommune har forholdt seg i forbindelse med erverv og ekspropriasjon av private eiendommer i forbindelse med friområdeprosjektet.

Foranledningen var en rekke reportasjer i Rogalands Avis og etter hvert andre lokale medier om grunneiere som opplevde forskjellsbehandling og en svært dårlig dialog med kommunen.

Rapporten fra Rogaland Revisjon er nå ferdig, men konklusjonene er ikke offentlige. Rapporten vil bli sent kontrollutvalget i neste uke. Allerede nå risikerer Rogaland Revisjon at rapporten blir sendt i retur.

– Man kan sende den tilbake og be om at man går nærmere inn på det området man oppfatter som en mangelvare. Men det er kontrollutvalget som først skal se på denne saken og så skal saken eventuelt til bystyret, sier Thorbjørnsen.