NRK Meny
Normal

Her kan kommunen miste 140 millioner

Går regjeringas forslag om å kutte eiendomsskatt for bedrifter gjennom, blir det flere taperkommuner. Tysvær kommune i Rogaland kan aleine miste 140 millioner kroner.

Kårstø

Kårstø-anlegget i Tysvær i Rogaland tar blant annet imot gass fra ulike felt på norsk sokkel, og foredler og sender gassen videre.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Harald Stakkestad

Harald Stakkestad, ordfører (H) i Tysvær.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

– Hvis vi hadde visst dette, hadde vi aldri villet ha anlegget i kommunen. Vi kan tape 140 millioner kroner dersom forslaget blir vedtatt, sier Harald Stakkestad, Høyre-ordfører i Tysvær.

Tysvær kommune tjener godt på at Kårstø ligger i akkurat Stakkestads kommune. I dag kommer det hvert år inn 150 millioner kroner i eiendomsskatt fra anlegget. Men dette kan det blir en slutt på. Før sommeren sendte regjeringa et forslag på høring som innebærer skattelette – i form av mindre eiendomsskatt – for bedrifter.

Karmøy kan tape 40 millioner

Saken har vakt til dels sterke reaksjoner i en rekke norske kommuner. Felles for dem alle er at eiendomsskatt fra fabrikker og kraftlinjer gir viktige tilskudd til kommunekassa.

Tysvær har ikke eiendomsskatt for boligeiere, men det har Karmøy. Den kommunen får inn totalt litt over 100 millioner fra både boligeiere og bedrifter hvert år.

Hydro Karmøy

Hydro Aluminium på Karmøy er en av bedriftene som sørger for eiendomsskatt i kommunekassa.

Foto: Hydro
Petter Steen, Aase Simonsen og Ketil Solvik-Olsen på Solamøtet 2015

Aase Simonsen, ordfører (H) i Tysvær.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Tapet av skatt fra gassledninger, Hydro og mer enn 30 andre bedrifter blir omkring 40 millioner kroner i året, viser foreløpige beregninger. Ordfører Aase Simonsen, også hun fra Høyre, klarer seg ikke uten disse pengene foreløpig.

– Hvis en skal ta bort denne eiendomsskatten, er tilbakemeldinga fra oss at det bør lages en overgangsordning for kommuner som taper store penger på dette, sier hun.

Det er et uttalt mål for regjeringa, som både Simonsen og Stakkestads parti sitter i, «å fjerne eiendomsskatten på maskiner», som det formelt heter. Samtidig kan norske kommuner miste inntekter på til sammen 1,2 milliarder kroner. Kommuner hvor Høyres politikere er ordførere.

– Vanskelig for Høyre-ordførere

– Det er klart det er vanskelig. På den ene sida er vi egentlig mot eiendomsskatt, og på den andre sida styrer vi kommuner som absolutt er avhengige av inntektene. I Karmøy kan vi ikke redusere 107 millioner i løpet av kort tid, sier hun.

I både Karmøy og Tysvær skal høringssvaret behandles av politikerne når sommerferien er over. Tysvær-ordføreren er ikke nådig i sin kritikk.

– Meningsløst

– Vi mener dette er meningsløst. På 70-80-tallet, da Kårstø blei etablert, måtte folk flytte, vi gjorde endringer, bygde ny infrastruktur, skoler også videre. Hvis de nå skal ta bort inntektene vi har på det... Hvis vi hadde visst det, hadde vi aldri villet ha dette i kommunen, sier han, og påpeker at slike Kårstø-anlegg også betyr arbeidsplasser som kommer langt flere kommuner enn hans egen til gode.

– Dette er noe alle nyter godt av. Det er håpløst hvis dette legges om, sier han.

Her kan du lese høringen til regjeringen. Høringsfristen er 18. september.