Mødrene tviholder på tvangsekteskap

Innvandrermødrene mener de handler til ungenes beste.

Innvandrerkvinner.

Innvandrermødre tviholder på praktiseringen av tvangsekteskap, mener leder for Rogalandsprosjektet mot tvangsekteskap.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Innvandrermødre tviholder på praktiseringen av tvangsekteskap.

Det sa leder for Rogalandsprosjektet mot tvangsekteskap, Audhild Steinnes, i en paneldebatt om innvandrerkvinner og integrering arrangert av Universitetet i Stavanger i går.

Steinnes mener innvandrermødre er dårlig integrert, og frykter det norske samfunnet.

LES: Opprør mot tvangsekteskap

- Redde for å miste sin egen identitet

- Når en begynner å arbeide med å finne ut hvem som er foreldrene til den enkelte ungdommen som har tatt kontakt, ser en ofte at moren ikke er spesielt godt integrert.
Det kan være en mor som ikke snakker veldig bra norsk og som derfor ikke har mulighet for å forstå arenaene som de unge beveger seg på.
Det kan være en viktig årsak til at moren setter så sterke begrensninger på friheten til ungdommen, sier Steinnes.

De gjør det fordi de mener det er til barnas beste.

Zafana Mubarak, Rogalandsprosjektet mot tvangsekteskap

Zafana Mubarak, arbeider i Rogalandsprosjektet mot tvangsekteskap, mener mødrene frykter det norske samfunnet og er redde for å miste sin egen identitet.

- De har reist fra identiteten sin og de gjør alt for å holde på den. Uansett om det er ekteskap eller andre ting de tvinger barna sine til å gjennomføre, så ser de ikke på det som tvang. De gjør det fordi de mener det er det beste for barna.