Tviheld på Ryfastaksjar

Fleirtalet i Stavanger bystyre nektar å selje aksjane som kommunen har i Ryfast AS. Stavanger har garantert for 1.8 milliardar kroner i prosjektet og vil ikkje gi frå seg den kontrollen som eigarskap i Ryfast gir, til Sørvest Bomvegselskap.