Normal

Det skal bygges vei gjennom et av Sandnes mest populære friluftsområder

Nå kommer tverrforbindelsen fra godsterminalen på Ganddal til E39 på Bråstein. – Det er viktig for oss å ta gode hensyn under planleggingen, sier prosjektelederen.

Tverrforbindelsen, plassatjern

I området mellom Foss Eikeland og Bråstein ligger et av de mest populære turområdene i Sandnes. Bildet er tatt ved Plassatjern.

Foto: Bjørn Grimen / NRK

– Det er viktig for oss å få vite hva områdene blir brukt til. Det er viktig å få den kunnskapen, slik at vi kan ta gode hensyn i de vurderingene som skal gjøres.

Det sier prosjektleder Elin Dalen Rasmussen i Statens Vegvesen. Vegvesenet inviterer nå til det de kaller idemyldring i neste uke.

Elin Dalen- Rasmussen

Elin Dalen-Rasmussen er prosjektleder for den etappen av Tverrforbindelsen som går mellom Foss Eikeland og E39 på Bråstein.

Foto: Statens vegvesen

Den nye tverrforbindelsen i Sandnes går gjennom et av de mest populære friluftsområdene i kommunen. Gjennom skogene og over knausene mellom Foss Eikeland og Bråstein går et nett av turveier som er mye brukt både av syklister og folk til fots.

Sandnes og Jæren Rideklubb ligger i området og medlemmene bruker stiene til rideturer.

Barriere-virkning

– Det er tre alternativer som går gjennom disse turområdene. Vi er klar over den barrierevirkningen enkelte av disse alternativene kan få. Da er det viktig å tilrettelegge på en best mulig måte.

Les også: Ny trasé kan splitte hundrevis av gårdsbruk

Prosjektlederen ser ikke bort fra at det ligger konflikter i fremføringen av den nye veien.

– Det kan være positivt for noen grupper, og noen kan oppleve det som negativt. Det er en avveining som arbeidet videre vil vise, sier Dalen-Rasmussen.

Hun håper gang- og sykkelvegen skal bli oppfattet som et positivt tiltak imed tanke på fremtidig bruk av området.

To etapper

Tverrforbindelsen skal gå mellom E39 på Bråstein og rundkjøringen på rv. 44 ved godsterminalen på Ganddal. Den er delt opp i to prosjekter og blir bygget ut i to etapper.

Tverrforbindelsen, kart

Planen foreslår fem ulike veitraseer, tre i en korridor nord for Figgjoelva og to i korridor sør for Figgjoelva. Et av alternativene går hovedsaklig i tunell. De andre går delvis i tunnel.

Foto: Statens vegvesen

Den første etappen går fra rv. 44 ved Skjæveland til fv. 505 ved Foss-Eikeland. Prosjektleder Odd Magnar Nærland forventer byggestart på denne strekningen sommeren 2017.

– Vi tror arbeidet skal ta rundt halvannet til to år, slik at det står ferdig våren sommeren 2019, sier Nærland.

Kostnaden på denne etappen som inkluderer bro over jernbanen ved godsterminalen på Ganddal er rundt 500 millioner kroner.

Les også: Ålgårdbanen vil kosta ein milliard kroner

Strekningen fra Foss Eikeland til Bråstein har foreløpig en prislapp på 700 millioner kroner. Byggingen starter tidligst i 2021 og er tidligst ferdig to år senere

Fra RV44 til Foss Eikeland er det rundt to kilometer, mens alternativene fra Foss-Eikeland til E39 på Bråstein har varierende lengder på rundt 3,5 kilometer ny veg.

Skal redusere trafikk og miljøbelastning

– Tverrforbindelsen er viktig for å gi ny og effektiv vegforbindelse for næringstrafikk mellom Ganddal godsterminal og sørover langs E39. Samtidig er det viktig med god forbindelse mellom E39 og utbyggingsområder sør i Sandnes, samt i Klepp og Time kommuner, sier Dalen- Rasmussen.

Mange av veiene som brukes nå er ikke dimensjonert for dagens trafikk.

– Tverrforbindelsen vil redusere trafikk- og miljøbelastningen på dagens vegnett både i Sandnes sentrum, Ganddal sentrum, Orstad-Kvernelandområdet, Figgjo og Ålgård, mener Dalen-Rasmussen

Trafikktall tilsier fire-felts vei på strekningen fra RV44 til Foss Eikeland. Planleggerne har valgt å regulere kun to felt foreløpig. Det er likevel sikret areal for framtidig utvidelse av veien.