TV-sendinga direkte

Her kan du sjå NRK Rogaland si TV Sending 21. juli 2016.