Hopp til innhold

– Kan risikere å legge inn en tidobbel dose medisin

På nattevakt må turnuslege Victoria Schei (29) løpe fra pasient til pasient og ofte ty til Google når hun skal behandle. Hennes opprop har skapt bølger i lege-Norge.

Victoria Schei

Turnuslege Victoria Schei på akuttmottaket på Haugesund sjukehus. Hun frykter det kan skje alvorlige legetabber på grunn av utslitte leger.

Foto: Thomas Halleland / NRK

«Er det riktig at jeg sitter kl. 3 om natten og googler «kamgips»?»

Dette er hentet fra turnuslege Victoria Schei sitt innlegg i Tidsskrift for Den norske legeforening. Der tar hun et knallhardt oppgjør med det hun mener er uholdbare tilstander på norske akuttmottak.

Schei beskriver en hverdag der alvorlig syke blir møtt av uerfarne og utslitte turnusleger som er alene på nattevakt.

– Når jeg overtar vakttelefonen, kan det være åtte pasienter som venter på hjelp. Man kan ikke se alle samtidig og må prioritere, sier hun.

Nyutdanna leger på sykehus heter i dag egentlig LIS1-leger, men kalles gjerne turnusleger. Det er ofte de som blir satt til å jobbe 18-timers nattevakter på akuttmottakene.

Blødninger og fingre ut av ledd

Pasientene kan ha magesmerter, blødninger, brudd i ryggen og skuldre ute av ledd. De har ofte sterke smerter og er bekymret, ifølge Schei.

29-åringen forteller videre at turnusleger må dra på plass fingre som har kommet ut av ledd, gipse armer og bein selv om de bare har et gipskurs i introduksjonsuka, stå alene med store kutt som skal sys.

Victoria Schei

Turnuslege Victoria Schei på akuttmottaket på Haugesund sjukehus.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Hun frykter at det vil skje en alvorlig legetabbe på disse vaktene.

– Man kan risikere å legge inn en tidobbel dose av en medisin fordi man er så trøtt.

Schei har fått masse oppmerksomhet etter at innlegget ble publisert 23. mai. Hun er allerede blitt intervjuet av flere fagblader, og så har hun fått massiv støtte fra kolleger på sosiale medier.

– De kjenner seg igjen og takker meg for at jeg tør å sette ord på dette. Dette er ikke lokalt problem, men handler om måten det er organisert på, sier hun.

Problem på store og små sjukehus

Schei påpeker at problemet trolig er størst på mellomstore og små sykehus. Samtidig har det skjedd alvorlige hendelser på store sykehus også.

I 2018 døde Daniel Nicolai Guldberg på akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Etter å ha gransket dødsfallet konkluderte fylkeslegen med at underbemanning var årsaken.

Schei håper nå at myndighetene tar grep. Først vil hun ha en kartlegging av arbeidsvilkårene til turnusleger i akuttmottaket.

– Det trengs bedre bemanning i akuttmottakene. Hvis vi hadde fått flere assistentleger eller spesialister i akuttmedisin som tilså alle pasientene, så hadde det vært en trygghet for oss på vakt, sier hun.

Får støtte

Leder i Yngre legers forening, Kristin Kornelia Utne, kjenner seg godt igjen i Schei sine beskrivelser.

– Her må man spørre seg om det har blitt gjort en god nok jobb i å forvarlighetsvurdere arbeidsplanen og ha en dialog med de ansatte om hvordan arbeidshverdagen er, sier hun.

Kristin Kornelia Utne

Kristin Kornelia Utne, leder i Yngre legers forening.

Foto: Michaela Klouda / Yngre legers forening

Utne påpeker at flere leger opplever en veldig høy belastning på jobb, og at stadig flere søker seg til Villa Sana, som er Legeforeningens senter for leger som trenger hjelp og støtte i kriser.

– Det er veldig mange som henvender seg dit på grunn av utbrenthet, og en opplevelse av at de ikke får gjort jobben godt nok. Det er et varsku i seg selv, sier Utne.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt, understreker at det er helseforetakene som er arbeidsgiver og dermed ansvarlig for at arbeidsmiljøet er forsvarlig.

Selv om man som LIS1-lege har krav på veiledning og oppfølging av erfarne leger, har jeg stor forståelse for at overgangen fra studier til lange vakter kan oppleves som voldsom, sier han.

Direktøren forstår

Administrerende direktør i Helse Fonna, Olav Klausen, sier han forstår bekymringen til Schei.

På et generelt grunnlag er det ikke noe nytt at LIS1-legene på norske sykehus har et stort ansvar og går krevende vakter. Jeg forstår bekymringen som er løftet, sier han.

Olav Klausen, administrerende direktør, Helse Fonna

Olav Klausen, administrerende direktør i Helse Fonna.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Da det nye sjukehusbygget i Haugesund var ferdig, opprettet Helse Fonna flere overlegestillinger i akuttmottaket, men kun på dagtid, ifølge direktøren.

Om mange overleger, eller erfarne LIS-leger, skal være til stede på sjukehuset døgnet rundt vil de være mindre til stede på dagtid når det er mye å gjøre. De erfarne LIS-legene og overlegene har mange oppgaver på dagtid som for eksempel operasjoner, poliklinikk og visittgang. Det er ikke bare et spørsmål om penger, men om hvordan vi skal disponere og prioritere legeressursene best, sier Klausen.