Trur på nasjonalpark med Nye Sandnes

Naturvernforbundet meiner det nesten er umogleg å få etablert nasjonalparkar i Rogaland på grunn av den lokale motstanden. Dagleg leiar Erik Thoring har likevel eit håp med Nye Sandnes.

Erik Thoring

Dagleg leiar i Naturvernforbundet i Rogaland, Erik Thoring, meiner det er oppsiktsvekkande at rogalandskommunane ikkje ser fordelane med nasjonalparkar.

Foto: Kees Fjellvang

– Heile Frafjordheiane burde for lengst ha vore ein nasjonalpark. Området tilfredsstiller alle kriterium for ein nasjonalpark, er den klåre meldinga frå Thoring.

Han støttar med det forslaget om ein «turisme»-nasjonalpark ved Kjerag i Forsand. «Turisme»-nasjonalparken blir peika på som ein av tre moglege nasjonalparkar av verneområdestyret for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (sjå faktaboks).

Verneområdestyret ber nå kommunane avklara kva dei meiner. Thoring er klar over at det er sterk lokal motstand mot nasjonalparkar i Rogaland.

– Det gjer at eg eigentleg ser veldig lite lyst på sjansane til å få ein nasjonalpark i Rogaland.

– Er det umogleg å få til?

– Ja, slik situasjonen er nå, er det nok bortimot umogleg.

Skepsis i Forsand

Alt i 2008 tok Naturvernforbundet i Rogaland opp spørsmålet om å gjera Preikestol-området til nasjonalpark. Den gong sa Strand kommune ja, medan Forsand og Hjelmeland sa nei.

Heller ikkje i dag trur Forsand-ordførar Bjarte Dagestad (H) det er politisk fleirtal i Forsand for ein nasjonalpark.

– Me meinte den gong at områda er godt nok regulerte frå før og at lokal styring fungerer godt.

Men nå som det er klart at det er fleirtal på Stortinget for å slå saman kommunane Sandnes og Forsand, har Thoring tru på at stemninga kan snu.

– Då er det jo ein bykommune som skal administrera dei store utmarksareala i Forsand. Eg trur dette aukar sjansane betydeleg for ein nasjonalpark i Preikestol-området, seier Thoring, som også hevdar byfolk tradisjonelt er meir opptatt av vern enn bygdefolk.

Laster kart, vennligst vent...

Dei tre blå områda viser forslaga til nasjonalparkar.

På linje med Forsand

Men Sandnes-ordførar Stanley Wirak (Ap) går ikkje imot lokalpolitikarane i Forsand, som altså er skeptiske til å etablera nasjonalpark.

– Per nå er eg på linje med kommunestyret i Forsand. Me må i alle fall ikkje hemma næringsutviklinga i området, kommenterer Wirak.

Stanley Wirak

Sandnes-ordførar Stanley Wirak.

Foto: ODD RUNE KYLLINGSTAD / NRK

For Lysefjorden utvikling er det viktig at den store turisttrafikken til Kjerag kan halda fram, sjølv med status som nasjonalpark.

– Ein nasjonalpark gir auka status og det er fordelar med det. Men foreløpig veit me lite om kva ei endring av verneform vil innebera, derfor er det vanskeleg å konkludera, seier dagleg leiar i Lysefjorden utvikling, Audun Rake.

– Toler å bli nasjonalpark

Thoring viser til andre kommunar i landet som han meiner har hatt suksess med nasjonalparkar. Han meiner det er oppsiktsvekkande at rogalandskommunane ikkje ser dette.

– Me veit det er stor trafikk til Kjerag-området. Men dette området toler ganske mykje utan at det skader natur- eller dyremangfaldet vesentleg.

Flere nyheter fra Rogaland